Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Klin-rostouci klin a klesajici klin

10 1 Vote
Instructor

Klin-rostouci klin a klesajici klin

Třicátá třetí lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formaci klín - rostoucí klín a klesající klín.

Klín

Formace klín je kontinuální a obrácená formace dvojího typu: Rostoucí klín a klesající klín.

Rostoucí klín

Rostoucí klín se mů?e vytvořit na potvrzujícím bodu či bodu obratu v závilosti na směru trendu. Jestli?e se vytvoří na klesajícím trendu, měl by kontinuální formaci, zatímco na rotoucím trendu by měl obrácenou formaci. Vzdálenost mezi vrcholem a údolím první vlny by byla velikost na?eho TP pod bodem zlomu. Vzdálenost mezi vrcholem a údolím poslední vlny by byla hodnota na?eho SL nad bodem zlomu či vstupní cenou.

Klesající klín

V závislosti na směru trendu, klesající klín mů?e být kontinuální či obrácená formace. Jestli?e se vytvoří na klesajícím trendu, jde o obrácenou formaci, na rostoucím trendu by ?lo o kontinuální formaci. Rozdíl mezi vrcholem a údolím první vlny by byla hodnota na?eho TP nad bodem zlomu. Vzdálenost mezi vrcholem a údolím poslední vlny by byl ná? SL pod bodem zvratu či vstupní ceny.

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

V platformě MT4 je několik příkladů. Klesající klín na rostoucím trendu je kontinuálního typu. Trendová linie mů?e být zakreslena pro objasnění trendového ?cik-cak? pohybu. Hodnota TP se spočítá z první vlny, 434 pipů. Poté, co cena pro?la bodem zlomu, byl polo?en pokyn na nákup 434 pipů nad vstupní cenou. Obchodník mů?e zakreslit trendovou linii pro zobrazení TP, jinak mů?e být zobrazen přemístěním Fibonacciho formace na bod zlomu. SL je pod údolím poslední vlny, tak?e TP by byl mnohem vý?e ne? SL. Dal?í příklad ukazuje rostoucí klín na rostoucím trendu. Hodnota TP se spočítá zakreslením Fibonacciho formace. Přemístěním Fibonacciho formace mů?e být cena TP snadno zji?těna. SL je nad vrcholem poslední vlny.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

Na grafu EURUSD s časovou osou D1 se vytvořil klesající klín po 178 dnech. Poté, co cena pro?la bodem zlomu měl trend rostoucí směr. TP u pokynu na nákup by byl 462 pipů nad vstupní cenou.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

Na časové ose W1 u AUDUSD do?la tr?ní cena na určitou hodnotu a následoval náhlý pád. AUDUSD má bě?ně rostoucí trend vzhledem k vysokým úrokovým mírám a u změn úrokových měr k náhlým pádům nedochází.

Na USDJPY mů?e obchodník najít kontinuální rostoucí klín. Hodnota TP je délka první vlny.

Dal?í formace klín je v grafu ropy. Klín je jedna z nejdůle?itěj?ích formací a obchodník by ji měl pečlivě nastudovat.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates