Triple Top and Triple Bottom patterns - Take Profit Stop Loss

Formace trojity strop a trojite dno

0 0 Vote
Instructor

Formace trojity strop a trojite dno

Třicátá druhá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formace ?trojitý strop? a ?trojité dno?.

Formace ?trojitý strop?

U rostoucího směru trendu se formace trojitý strop tvoří ze tří po sobě jdoucích vrcholů s různými či stejnými vý?kami a ?ířkami a předpovídá změnu směru. Výstřih či potvrzující linie je úrovňová čára na nejni??ím dnu údolí. Kdy? tr?ní cena protne výstřih, vytvoří se bod zlomu. Kdy? je ka?dé z údolí vět?í ne?úroveň 38.2% Fibonacciho formace, která se zakreslí do rostoucího trendu, daná formace trojitý strop není pou?itelná. H je svislá čára mezi nejvy??ím bodem vrcholu a výstřihem. TP by byl H pipů daleko od bodu zlomu a SL by byl nad vrcholem bodu nejvy??í vlny.

Formace ?trojité dno?

Na klesajícím směru trendu se formace trojité dno tvoří ze tří po sobě jdoucích údolí s různými či stejnými vý?kami a ?ířkami. Výstřih či potvrzující linie je úrovňová čára na nejvy??ím vrcholu stropu. Kdy? je ka?dý vrchol vět?í ne? úroveň 38.2% Fibonacciho formace, která se zakreslí od počátečního bodu trendu po nejni??í údolí, daná formace trojité dno není pou?itelná. H je svislá čára mezi nejni??ím bodem údolí a výstřihem. TP by byl H pipů daleko od bodu zlomu a SL by byl pod dnem nejni??ího údolí.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Peaks and Two Valleys-Speculated Downward Trend Bearish

V MT4 prostudujeme několik příkladů. Po klesajícím trendu se vytvořily tři vlny, které vytvořily formaci trojité dno. Jsou zde 3 po sobě jdoucí údolí s různými vý?kami, ve kterých se zakreslí výstřih na nejvy??ím vrcholu a u?itečná úroveň se umístí na nejni??í dno údolí. Fibonacciho formace zobrazuje, ?e body vrcholů nepřekročily úroveň 38.2%, tak?e jde o platnou formaci trojité dno. Body H a H/2 mohou být jednodu?e identifikovány Fibonacciho formací.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Neckline Slope and Height of Take Profit and Stop Loss Price

Na klesajícím trendu mů?eme zakreslit dal?í trojité dno, ve kterém je výstřih umístěn nad bodem nejvy??ího vrcholu. Obchodník mů?e polo?it pokyn na nákup na bodu zlomu. Fibonacciho formace naznačuje, ?e je formace spolehlivá a také H/2 a H pipů nad bodem zlomu bylo dosa?eno po určitých výkyvech. Cena se sní?ila a? na 50% Fibonacciho, nicméně cena TP byla dosa?ena. Dal?í trojité dno mů?e být snadno zakresleno za pou?ití trendové linie. Trojitý strop na rostoucím trendu, skládající se ze tří po sobě jdoucích vrcholech. Poté co bylo dosa?eno bodu zlomu, TP na H a H/2 bylo protnuto tr?ní cenou.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Valleys and Two Peaks-Speculated Upward Trend Bullish

Formace trojité dno na ?irokém trendu, se 3 různě vysokými vrcholy. Po dosa?ení ceny bodu zlomu do?lo také k protnutí TP.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Forex Market Price Chart - MetaTrader MT4

Formace trojitý strop a trojité dno jsou tvořeny vzácně a se silnými dopady na směr trendu a mohou být pou?ity spolu se speciálními svíčkovými formacemi a R strategiemi (R strategie budou vysvětleny v lekci 67).

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates