Triangle Pattern and its Types - Symmetrical Ascending Descending

Trojuhelnikove formace a jeji druhy

0 0 Vote
Instructor

Trojuhelnikove formace a jeji druhy

Třicátá čtvrtá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.  V této lekci probereme trojúhelníkovou formaci a její druhy; rostoucí (býčí), klesající (medvědí) a symetrické trojúhelníky.

Trojúhelník

Trojúhelník je kontinuální formace, která zobrazuje potvrzení směru současného trendu. Na rostoucím trendu potvrzuje současný rostoucí směr a na klesajícím trendu současný klesající směr. Trojúhelník se dělí do dvou skupin: býčí a medvědí trojúhelníky.

Medvědí trojúhelník je kontinuální formace vzniklá na klesajícím trendu, která se skládá ze 2 a? 3 vln a 4 a? 6 zhoupnutí. Bě?ně je trojúhelníková formace se 6 zhoupnutími ?ir?í ne? trojúhelníková formace se 4 zhoupnutími.  Vlny mohou být ohraničeny dvěma čárami, horní čára je suport a spodní je rezistence. U symetrického trojúhelníku jsou suport i rezistence skloněny pod obrácenými úhly. Klesající trojúhelník má úroveň rezistence a čára suportu je klesající trendová linie. Klesající trojúhelník má vět?í efekt ne? symetrický trojúhelník, proto?e vrcholy vln u klesajícího trojúhelníku mají klesající trend, zatímco údolí mají stejné úrovně. H, vý?ka vlny, mů?e být spočítána ze vzdálenosti mezi vrcholem a údolím první vlny. Číslo u ka?dého údolí a vrcholu mů?e být u?itečné, tedy H je zhoupnutí mezi čísly 1 a 2. Bod zlomu by se vytvořil po 5 či 7 zhoupnutí, kde ceny pro?ly čarou rezistence. Pokyn na prodej by byl polo?en na bod zlomu, kde cena TP je H či H/2 pipů pod bodem zlomu a SL je vy??í ne? poslední vrchol.

Triangle Pattern and its Types - Support and Resistance Lines and Levels - Ascending, Descending and Symmetrical

Triangle Pattern and its Types - Continuation Pattern Confirms Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Býčí trojúhelník, stejně jako medvědí typ, je kontinuální formace se 4 a? 6 zhoupnutími, 2 a? 3 vlnami, vytvořená na rostoucím trendu. Zhoupnutí jsou ohraničeny úrovněmi suportu a rezistence. Horní čára je rezistence a spodní je suport. U symetrického trojúhelníku jsou suport i rezistence skloněny pod obrácenými úhly. Rostoucí trojúhelník má úroveň rezistence, zatímco linie suportu je rostoucí trendová linie. Rostoucí trojúhelník má silněj?í efekt ne? symetrický trojúhelník, proto?e údolí rostoucího trojúhelníku mají rostoucí trend, zatímco vrcholy mají stejné úrovně. H, vý?ka vlny, mů?e být spočítána ze vzdálenosti vrcholu a údolí první vlny, zhoupnutí mezi čísly 1 a 2. Bod zlomu by byl mezi 5 či 7 zhoupnutími, kde cena projde úrovní rezistence. Pokyn na nákup by byl polo?en na bod zlomu, kde cena TP je H či H/2 pipů nad bodem zlomu a SL je ni??í ne? poslední údolí.

Triangle Pattern and its Types - H and H/2 on Chart Take Profit and Stop Loss Prices - Trading Signals

Obchodník mů?e nalézt v MT4 několik příkladů. Na zlatě se vytvořil symetrický býčí trojúhelník se 4 zhoupnutími. Zhoupnutí mezi číslem 1 a 2 dává hodnotu H, kde je zakreslena trendová linie. Obchodník mů?e přemístit trendovou linii na bod zlomu. Trend pro?el cenou TP. I pou?ití Fibonacciho by bylo u?itečné pro zji?tění H a H/2. Dal?í býčí trojúhelník see vytvořil v rostoucí formě, vzhledem k úrovním vrcholů a rostoucímu trendu údolí. H na tomto trojúhelníku činí 3460 pipů, tedy cena TP je 3460 pipů nad bodem zlomu, který byl dosa?en tr?ní cenou. Na posledním trendu se vytváří medvědí symetrický trojúhelník. Obchodník mů?e polo?it pokyn na prodej na bodu zlomu, TP by byl 2554 pipů, tedy o H ní?e ne? bod zlomu a SL by byl nad posledním vrcholem. Tyto vlny mohou také vytvořit formaci dvojité dno, tak?e obchodník musí počkat a? se formace zcela dotvoří. Několik trojúhelníkových formací se vytvořilo na rostoucím trendu. Na dal?ím grafu symbolu, jako je USDJPY, mů?e obchodník nalézt symetrický trojúhelník na klesajícím trendu.

Triangle Pattern and its Types - Breakout Point and Market Entry and Exit Price - Upward and Downward

Trojúhelníková formace se mů?e kombinovat se speciálními svíčkovými formacemi pro tvorbu je?tě spolehlivěj?ích formací.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates