Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

Obchodovani strategii a upravenych strategii

0 0 Vote
Instructor

Obchodovani strategii a upravenych strategii

Padesátá pátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme obchodování strategií a upravených strategi.

Strategie

Obchodní chování je zalo?eno na fixní metodě za pou?ití fundamentální a technické analýzy a formací, svíček a čar s určitými podmínkami.

Učení a cvičení ka?dého technického nástroje zmíněného v přede?lých lekcích spolu se studiem jejich vyu?ití a postupy jsou předpoklady tvorby strategie.

Po učení a studiu v?ech nástrojů můe obchodník vytvořit jednoduchou strategii, která mů?e být dále zdokonalována. Obchodník mů?e upravit jednoduchou strategii, nebo mů?e vyu?ít rozvynuté strategie z internetu a upravit je podle svých předsta.

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

Typy strategií

Strategie mohou být rozděleny do následujících kategorií:

 1. Trendové strategie: Tyto strategie mohou být pou?ity na tr?ní trendy. Obchodník by měl tedy vyu?ít oscilátory, jako CCI, spolu s formacemi pro rozvynutí trendové strategie.
 2. Range strategie: Hlavně vyu?ívána u range trhu, kde cena kolísá v horizontálním kanálu.
 3. Obrácené strategie: Tyto strategie mohou být vytvořeny v bodech obratu a pivotech. Je vhodná pro obchodníky, kteří chtějí najít body obratu na koncích trendů pro podání prodejního pokynu na konci rostoucího trendu, nebo nákupního pokynu na konci klesajícího trendu.

Upravení strategie

Obchodník mů?e upravit a přizpůsobit základní či rozvynutou strategii na základě jeho obchodního chování pro naplnění po?adované obchodní metody. Kdy? chce obchodník vyu?ít rozvynuté strategie od jiného obchodníka, musí se chovat stejně jako tvůrce strategie, nebo upravit tuto rozvynutou strategii. Pokud například obchodník preferuje vyu?ití stochastické formace, zatímco jiný obchodník preferuje RSI pro identifikaci bodů obratu na trendu. Na druhou stranu mohou existovat strategie, které obchodník nemů?e nahradit.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

Test strategie

Obchodník mů?e odzkou?et plánovanou strategii na demo účtu polo?ením několika pokynů. Strategie mů?e mít mnoho podmínek, které mohou generovat různá potvrzení a signály. Obchodník by měl tedy podat pokyn v závilosti na signálech ze strategie, která generuje signály s men?ím počtem potvrzení.

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

Míra úspě?nosti ka?dé strategie by měla být zaznamenána po ka?dém vyu?ití na pokyn. Například poměr úspě?ných signálů na určitý počet obchodů s určitým počtem potvrzení.

Obchodníci mohou aplikovat ka?dou strategii na 40 či 60 pokynů pro zji?tění poměru úspě?ných k neúspě?ným obchodům pro zji?tění, zda je strategie vhodná. Například po otestování určité strategie, obchodník mů?e rozebrat míry úspě?ných obchodů;

Celkový poměr úspě?ných k neúspě?ným signálům je roven 70%.

 • 1.podmínka (minimum potvrzení) = 65%
 • 2.podmínka = 72%
 • 3.podmínka = 77%
 • 4.podmínka (maximum potvrzení) = 84%

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

Efektivita dané strategie rostla s počtem potvrzení.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

Obchodník mů?e vyu?ít některé strategie zároveň pro nalezení bodů s více potvrzeními pro vy??í míru úspěchu. Jedna strategie mů?e dát méně signálů, zatímco 2 či 3 strategie zároveň mohou vygenerovat více signálů s lep?ími potvrzeními. Obchodník nesmí nikdy vyu?ít strategie bez indikátoru Stop Loss, proto?e ka?dá strategie mů?e vygenerovat nesprávný signál vedoucí k Margin Callu.

Strategie s del?í cenou SL ne? TP mohou být neziskové, proto?e ka?dá SL by se rovnala 5 či 6 cenám TP. I strategie s 90% úspě?ností by nebyla zisková, kdyby byla cena SL mnohem vzdáleněj?í ne? cena TP.

Obchodník nesmí nikdy podávat pokyn bez strategie nebo signálů a potvrzení z vyu?ité strategie. Ti, kteří nepodávají pokyny na přesných bodech získaných ze strategie časem ztratí v?echen svůj kapitál.

Součásti strategie

Ka?dá strategie má následující součásti:

 1. Vhodná vstupní cena
 2. Cena TP
 3. Cena SL
 4. Podmínky uzavření pokynu za zvlá?tních okolností. Někdy musí obchodníci uzavřít pokyn, který se blí?il směrem k ceně SL, i přes přede?lá potvrzení.
 5. Několik potvrzení na bod stejně jako pár potvrzení s jinou efektivitou.

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates