Technical Analysis of Financial Markets - Trading Strategies

Technicka analyza financniho trhu

10 2 Votes
Instructor

Technicka analyza financniho trhu

Dvacátá první lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si povíme o technické analýze finančních trhů, klasické technické analýze a moderní technické analýze. Jedná se o způsob jak předpovědět a odhadnout chování tr?ní ceny. Lze toho dosáhnout studováním minulého vývoje ceny. Jsou zkoumány změny ceny a výkyvy ve spojení s velikostmi transakcí. Technická analýza se provádí u v?ech aktiv, které mají graf a změny v ceně, obzvlá?ť u Forexu, akcií, trhu s nemovitostmi a drahých kovů, hlavně zlata.

Pou?ití

Nejatraktivněj?í analýza pro spekulátory je technická analýza, proto?e vyu?ívá matematických rovnit a vztahů označovat trendy a obraty cen spolu se směry nahoru a dolů.

Technická analýza

Technická analýza je kategorizována do dvou skupin; klasická a moderní analýza.

Klasická technická analýza byla zalo?ena Charlesem Dowem, který publikoval jeho teorii o technické analýze ve Wall Street Journal v roce 1900 na základě změny ceny a kolísání. Inspirovaly ho přírodní fundamenty, předchozí zku?enosti a historie trhu.

Technical Analysis of Financial Markets - Fundamental Analysis of News - Classic and Modern Financial Analyses

Moderní technická analýza byla zalo?ena na základě pohybu ceny a má 3 hlavní principy;

1. Technická analýza neuvádí tr?ní cenu, ale sna?í se předpovědět cenu budoucí a trend trhu.

2. Obchodníci se zaměřují na tr?ní cenu, která je tvořena z technických analýz a tr?ních očekávání.

3. Technická analýza je zalo?ena pouze na dřívěj?ích tr?ních cenách.

Moderní technická analýza zkoumá a studuje dřívěj?í tr?ní ceny pro předpověď budoucích pohybů a cen na trhu, tak?e z odvozené analýzy se dá očekávat vznik událostí.

Technical Analysis of Financial Markets - Future Market Price Based on Latest Market Trends

Vět?ina lidí se domnívá, ?e technická analýza spolupracuje s fundamentální analýzou, zatímco fundamentální je odvozena  z technické. 

Následující pojmy budou popsány později;

 1. Trend, suport, rezistence, prora?ení trendu a cenový kanál
 2. Svíčka
 3. Fibonacci ve finančním trhu a Fibonacciho úrovně zpětných pohybů
 4. Indikátory a oscilátory
 5. Divergence, convergence, skrytá divergence 
 6. Průměrná cena, její role suportu, rezistence u trendů
 7. Typy modelů ? nepřetr?ité a opačné
 8. Price action ? nejlep?í reverzní spoty
 9. Harmonický model
 10. Metoda Elliotových vln
 11. Metoda Andrewsovy vidlice
 12. Rizikový a kapitálový management
 13. Obchodní strategie ? jak plánovat obchodní strategii - několik úspě?ných strategií
 14. Dal?í vzdělávací materiály na technickou analýzu

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Technical Analysis of Financial Markets - Fibonacci, Indicator and Oscillator - Harmonic and Andrew\\'s Pitchfork

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates