Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Open Close Price

Formace padajici hvezda a kladivo

0 0 Vote
Instructor

Formace padajici hvezda a kladivo

Dvacátá pátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. Budou probrány svíčkové formace ?padající hvězda? a ?kladivo?.

Svíčky ?padající hvězda?

Svíčka ?padající hvězda? se zformuje po rostoucím trendu a naznačuje změnu trendu u rostoucího pohybu. Padající hvězda mů?e být černá nebo bílá svíčka s malým stínem pod hlavním tělem. Horní stín je o hodně del?í kvůli rostoucímu trendu následovaném změnou směru v důsledku důle?itých zpráv či události na trhu. Klesající model, ve kterém je zavírací cena ni??í ne? otevírací, čísla 3 a 4, mají vět?í vliv na pohyb ceny ne? rostoucí model, čísla 1 a 2. Silněj?í svíčky nemají spodní stín. Bě?ně je horní stín 3x del?í ne? hlavní tělo, nicméně bylo by vhodněj?í, kdyby byl horní stín 5x del?í ne? hlavní tělo. Obchodník mů?e nalézt několik příkladů v MT4. Po rostoucím trendu se zformovala klesající padající hvězda, co? naznačuje změnu trendu. Je doporučeno, aby obchodník polo?il pokyn na prodej hned pod Low či zavírací cenou dalé svíčky s TP hodnotou délky svíčky, 16 pipů, pod vstupní cenou pokynu. Padající hvězda je spolehlivá formace, která má velký vliv na technickou analýzu. Dal?í příklad ukazuje rostoucí padající hvězdu, která se utvořila po pohybu nahoru, poté trend následoval klesající směr. Na řadovém trendu nemá padající hvězda ?ádný efekt na trend tr?ní ceny. Proto padající hvězda naznačuje změnu trendu poté co se vytvoří na rostoucím trendu. Nejsilněj?í padající hvězda je ta klesajícího typu bez dolního stínu.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Closing and Opening Price - Lower and Higher Shadow

Svíčky ?kladivo?

Svíčka ?kladivo? je jako ?padající hvězda?, tvoří se nicméně u klesajícího trendu. Je to opačná formace s dlouhým dolním stínem a malým horním snínem. U této svíčky se tr?ní cena náhle otočila po dosa?ení určité nízké cen. Dolní stín se vytvořil po důle?itých zprávách či událostech, kdy do?lo ke změně směru. Nemusí mít ?ádný horní stín s rostoucí či klesající strukturou. Nejsilněj?í kladiva jsou ty s rostoucím hlavním tělem, zavírací cena je vý?e ne? otevírací cena, bez horního stínu. Jestli?e je dolní stín 5x del?í ne? hlavní tělo, bude mít značný dopad na pohyb trendu.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Reversal Order on Downward Market Trend

Obchodník mů?e najít na svíčkovém grafu mnoho kladiv. Na příklad, po dlouhém poklesu tr?ní ceny se vytvořila kladivová svíčka a trend se otočil do rostoucího směru. Dal?í silná kladivová svíčka vedla ke změně směru trhu do rostoucího trendu. Obchodník by měl často cvičit pro rozvoj schopností nalézat účinné svíčky a formace. Kladivo a padající hvězda jsou dvě z nejdůle?itěj?ích formací, které by měl obchodník rozpoznat.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Upward Market Trend - Bullish and Bearish Price

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates