RSI and Moving Average Strategy - Exponential and Linear Weighted

RSI a strategie klouzaveho prumeru

0 0 Vote
Instructor

RSI a strategie klouzaveho prumeru

?edesátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme RSI a strategii klouzavého průměru.

RSI a strategie klouzavého průměru

RSI zobrazuje překoupené a přeprodané oblasti, ve kterých mů?e tr?ní cena pokračovat ve stejném směru i přes malé suporty od obchodníků, tedy bod obratu je velmi pravděpodobný. Tyto oblasti mohou být zji?těny strategií Price action, ve které mů?e obchodník nalézt body obratu s ostrým sklonem na M30 či H1, tedy hodnota RSI by měla být nastavena na 8. Spolu s RSI musí obchodník vyu?ít formaci klouzavého průměru, tak?e mohou být vlo?eny EMA 3 a SMA 15. Obchodník mů?e vyu?ít místí RSI8 dal?ích formací, jako je stochastic 3.3.14 či MACD.

Kdykoliv RSI či její alternativa nalezne divergenci, vygeneruje se signál na bodu, kde se protly čáry klouzavého průměru.

Obchodovatelné symboly

Tato strategie mů?e být pou?ita u v?ech symbolů, obzvlá?tě pak u EURUSD a GBPUSD.

RSI and Moving Average Strategy - Forex Market Trading Strategy and Trading Signal

Timeframy

I kdy? strategie mů?e být pou?ita u v?ech timeframů, nejlep?í výsledky se dostaví u M30 a H1.

Nákupní či prodejní signál

Nákupní signál bude vytvořen, kdy? EMA3 protne SMA15 směrem nahoru po divergenci.

Prodejní signál bude vytvoře, kdy? EMA3 protne SMA15 směrem dolů po divergenci.

Limity TP a SL

První cena TP mů?e mít 15 a? 23 pipů, zatímco druhá cena TP mezi 27 a 30 pipy. Cena SL mů?e být pod low cenou pou?ité svíčkové formace pro nákupní pokyn, nebo vý?e ne? high cena pro prodejní pokyn. Jinak mů?e obchodník stanovit hodnotu SL 14 a? 23 pipů od vstupní ceny.

RSI and Moving Average Strategy - Take Profit and Stop Loss of Buy and Sell Signals on Price Trend

Na grafu GBPUSD u timeframu H1 mů?e obchodník nalézt divergenci vytvořenou formací RSI, která ukazuje, ?e i přes klesající trend vět?ina obchodníků uzavřela jejich prodejní pokyny a malí obchoníci dr?í klesající trend. EMA3 pro?la SMA15 směrem nahoru na této svíčce, tak?e obchodník mů?e podat nákupní pokyn. V dal?ím příkladu ?el trend směrem nahoru i kdy? RSI ukazovala malý suport pro rostoucí trend, tak?e se vytvořily dvě divergence. Po obou divergencích protnula EMA3 SMA15 směrem dolů, kde mohl obchodník podat prodejní pokyn.

RSI and Moving Average Strategy - Moving Average Convergence Divergence Indicator - Reversal Signal

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates