Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Trading Account

Regulacni instituce a spolehlivi brokeri

8 1 Vote
Instructor

Regulacni instituce a spolehlivi brokeri

Sedmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci probereme regulační instituce a s spolehlivé brokery, pojmy z brokerského účtu a uká?eme jak správně zvolit typ účtu s ohledem na objemy va?ich obchodů.

Regulátoři

Důle?itým předmětem při volbě brokera je jejich reputace. Regulační instituce, které poskytují brokerům licence se nazývají regulátoři. Část spojující akcioý trh je kontrolována akciovými a dluhopisnými organizacemi. V?ichni veřejní a soukromí brokeři začínají svoji práci s licencí pod dohledem této organizace.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Regulations, Terms and Policy of Brokers in Stock or Forex Market

NFA, FCA, CYSEC

Po celém světě existují regulátoři poskytující licence těmto firmám pracujícím na finančních trzích. Příklady takových regulátorů jsou:

The NFA (National Futures Association), která je spojena s USA.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - NFA National Futures Association Regulatory USA

The FCA (Financial Conduct Authority), která je spojena s Anglií a Evropskou unií.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - FCA Financial Conduct Authority Regulatory UK

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), která je spojena s Kyprem a Evropskou unií.

Ka?dá země má svého regulátora a jejich úkolem je poskytovat brokerům licence a monitorovat jejich aktivity.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Cyprus Securities and Exchange Commission

Regulované makléřství

Tito regulátoři sledují transakce, obchody a aktivity mezi investory a brokery aby mohli pro?etřovat případné poru?ení obchodních podmínek. Mezi regulované brokery, kterým byla poskytnuta licence patří FXPRO, IRONFX, HOTFOREX a ICM brokeři.

Více ne? 480 webů pracuje s finančními trhy z celého světa. Ka?dý měsíc jsou na seznam přidáni noví brokeři a někteří jsou odstraněni, co? znamená, ?e musí být obchodník při výběru brokera obezřetný.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Regulation on FXPro Website - FCA

Na stránkách brokera máte mo?nost zjistit informace o licencích, stejně jako zjistit, zda je tato informace platná. Vět?ina stránek podobných organizací informace o takové licenci bude mít zobrazeny.

Někteří brokeři, jako IRONFX, mají více regulátorů z toho důvodu, ?e mají velké mno?ství klientů. Jak mů?ete také vidět, mají své zastoupení po celém světě. V dolní části jeji stránky mů?ete vidět v?echny typy licencí, které získali a vlastní.

Jak vybrat brokera

Abyste vybrali správného brokeera, je potřeba zvá?it několik věcí. 

Broker musí být regulovaný a mít platnou licenci od svého regulátora či regulátorů.

Broker musí být aktivní alespoň 5 posledních let, neboli musel aktivně pracovat na trhu po 5 let.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Broker Advantages and Specifications - Customer Support Quality

Broker musí být dostatečně důvěryhodný a dr?et část va?eho kapitálu pro obchodování.

Broker musí mít k dispozici ?írokou klientskou podporu, stejně jako přímé telefonní spojení pro jejich snadné kontaktování.

Musí nabízet ?irokou ?kálu platebních metod pro vklady a výběry kapitálu, obzvlá?tě těch s nejni??ími poplatky pro klienty.

Musí mít jednoduché podmínky pro výběr kapitálu bez jakýchkoliv limitů. Ujistěte se, ?e podmínkám pro výběry peněz z účtu u va?eho brokera rozumíte.

Dobrý broker musí mít platformu s přijatelou rychlostí, bez jakýchkoliv změn nabídky u cen při otevírání obchodu a to i při velmi pohyblivém trhu. Někteří brokeři neumo?ňují klientům udávat pokyny k obchodům na určitý čas či cenu při velmi pohyblivém trhu.

Broker musí být poctivý a transparentní, co? znamená, ?e by nemělo docházet ke stí?nostem či poru?ování podmínek pro ukládání zisků a jiných aktivit, musí mít také klientskou základnu, která je spokojena s jejich slu?bami.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Risk Disclaimer and Re-quoting Policy of Brokers

Pokud vá? broker splňuje v?echna tyto kritéria, mů?ete s klidem říct, ?e jste udělali správnou volbu.

Volba účtu

Nyní je čas zvolit správný účet. Při výběru účtu je potřeba zvá?it mnoho kritérií.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Specification of Trading Account Minimum Deposit

Musíte znát minimální mo?ný vklad pro otevření některého z obchodních účtů a zjistit si velikost lotu v závislosti na va?ich obchodních metodách.

Jaké jsou nejvy??í a nejni??í páky brokera

Jaké obchodní instrumenty broker nabízí

Kolik a jaké typy obchodních účtů nabízí, jako jsou fixní účty, plovoucí účty, ECN účty, STP účty či NDD účty. V následujících lekcích si podrobně přiblí?íme v?echny tyto účty.

Mají tyto účty swapy či jsou bez swap poplatků

Je vybraný obchodní účet kompatibilní s obchodními strategiemi, které chce obchodník vyu?ívat?

Na jaké obchody je obchodní účet určenDlouhé, středí či krátké?

Vět?ina brokerů nabízí slu?by pro dlouhodobé a střední obchody; je si v?ak potřeba zjistit, zda broker nabízí slu?by i na krátkodobé obchody, známé jako scalping, či ne.

 Účet musí být schopen poskytovat zaji?ťovací obchody. Některé obchody potřebují zaji?tění, co? zablokuje mar?i. Někteří brokeři odblokují mar?i kdy? provedete obchod na koupi a prodej zároveň, čím? vám umo?ní otevřít dal?í obchody. Jiní ale zablokují určitou mar?i i u zaji?ťovacích obchodů.

Regulatory Institutions and Reliable Brokerages - Hedging Limitations - Account Specifications and Spread amount

Účet je také mo?no vybrat na základě velikosti obchodů, které umo?ňuje.

Prvním typem je nano, či centový účet, který má minimální velikost obchodu 1/1000, neboli 0,001 lotu.

Jak jsme ji? dříve vysvětlili, při obchodování na účtech vedených v USD, zisky nebudou značné a to povede k otevření mnoha pozic. Tyto účtu jsou ideální pro obchodíky, kteří chtějí mít otevřeno mnoho obchodů zároveň, často i přes 100. Obchodníci na tyto účty vět?inou vkládají mezi 10 a 200 dolary.

Stejně tak jsou tyto účty u?itečné pro obchodníky, kteří chtějí odzkou?et různé strategie od expertů.

Druhým typem je mikro, či mini účet. Nejmen?í velikosti obchodů na těchto účtech jsou 0,01 lotu. Tyto jsou vět?inou vhodné pro začátečníky a strany, které chtějí mít obchody s vět?ím počtem PIPů a během obchodování riskovat. Obvyklý vklad na takové účty je mezi 50 a 200 dolary.

Třetí typ je standardní účet. Velikost pozice je od 0,1 lotu a přitahují velké mno?ství profesionálních obchodníků a investorů. Minimální vklad na tyto účty je 1000 dolarů.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí. 

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates