Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Continuation

Praporkova formace

10 1 Vote
Instructor

Praporkova formace

Třicátá ?está lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formaci ?praporek?, medvědí praporek a býčí praporek. 

Praporek

Praporek je kombinace vlajkové a tvojúhelníkové formace a má kontinuální směr. Je nutné nastudovat lekce o vlajce a trojúhelníku předtím, ne? začnete studovat praporek do detailů. Praporek má osu jako vlajková formace, ale obdélníkový tvar vlajky je nahrazen trojúhelníkovým tvarem.

Medvědí praporek

Medvědí praporek, jak vidíme na pravém grafu, je vytvořen na klesajícím trendu a mů?e mít úrovňové či skloněné suporty a rezistence. Čára rezistence nemá nikdy klesající sklon a sklon suportu není nikdy rostoucí.

Býčí praporek

Býčí praporek, jak vidíme na levém grafu, je vytvořen na rostoucím trendu a mů?e mít úrovňové či skloněné suporty a rezistence. Rezistence nemá nikdy rostoucí sklon a suport nemá nikdy klesající sklon.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Support and Resistance Levels - Breakout Point

Čára H

Vý?ka je svislá vzdálenost mezi počátečním bodem tyče praporku a vrcholem první vlny na býčím praporku, nebo údolím první vlny na medvědím praporku. Cena TP by byla o H či H/2 vý?e ne? bod zlomu u býčího typu a ní?e ne? bod zlomu u medvědího modelu. U býčího typu je cena SL ni??í ne? poslední údolí, ale né více ne? 61.8% Fibonacciho úrovně a cena SL u medvědího typu je nad posledním vrcholem, ale né více ne? 61.8% Fibonacciho.

V MT4 je několik příkladů pro natrénování. Na denní ose u grafu zlata se vytvořila trojúhelníková formace a očekává se, ?e tr?ní cena bude klesat. Cena TP se zjistí zakreslením Fibonacciho na první zhoupnutí od vrcholu po údolí. Obchodník mů?e zakreslit tyč na trend a vytvořit tak medvědí formaci. Cena TP, okolo 500 pipů, je vypočítaná přemístěním trendové linie H na bod zlomu. Kdy? by obchodník pou?il trojúhelníkovou formaci, TP by byl men?í ne? hodnota H u formace praporku. Praporkové formace se tvoří na zlatě bě?ně. Dal?í formace na klesajícím trendu, jestli?e pou?ije obchodník praporek, TP by pro?la H/2 pipů.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Flag and Triangle - H and H/2 on MetTrader Price Chart

Na del?í časové ose, jako je měsíční, je mnoho praporkových formací. Býčí formace se vytvořila na rostoucím trendu. Trojúhelníková formace ukazuje okolo 2000 pipů ceny TP nad bodem zlomu, zatímco praporková formace ukazuje 3222 pipů nad bodem zlomu. Dal?í býčí formace byla nalezena na rostoucím trendu. Cena TP je zji?těna za pomoci přemístění trendové linie H na bod zlomu. Poměr TP a SL je na této formaci mnohem vět?í. Na příklad, cena SL byla pod posledním údolím a na úrovni 61.8% Fibonacciho. Dal?í důle?itá úroveň Fibonacciho, která se dá pou?ít pro volbu ceny SL je v tomto příkladu 50%.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Continuation Trading Strategy - Breakout Point

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates