Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Bullish Bearish

Obracene a kontinualni formace

8 1 Vote
Instructor

Obracene a kontinualni formace

Dvacátá devátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formace obrácené a kontinuální.

Formace

Formace jsou nejdůle?utěj?í částí technické analýzy. Směr a velikost ka?dého trendu mů?e být analyzována pomocí formací, tak?e obchodník mů?e spekulovat na budoucí trend a cílovou cenu. Díky geometrickým tvarům je mů?e obchodník jednodu?e zakreslit a analyzovat.

Existují různé druhy formací:

Obrácené formace

Obrácené formace se tvoří na bodech obratu trendu, kde zprávy, události a finanční zále?itosti mohou změnit směr trendu.

Tady jsou některé z těchto formací:

  1. Obrácená hlava a ramena
  2. Dvojtý strop a dvojté dno
  3. Trojtý strop a trojté dno
  4. Rostoucí klín a klesající klín

Rostoucí a klesající klín jsou velmi u?itečné a silné formace.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Rising and Falling Wedge, Flag, Pennant, and Triangle

Kontinuální formace

Dal?ím druhem formací jsou kontinuální formace, které indikují potvrzení směru se současným trendem. Tady jsou některé z nich:

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Head and Shoulder-Double and Triple Top-Bottom

  1. Kontinuální hlava a ramena
  2. Trojúhelník
  3. Vlajka
  4. Praporek

Obchodníci musí pochopit rozdíl mezi kontinuální a obrácenou hlavou a ramenem. Ka?dá formace bude probrána v budoucích lekcích.

 Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates