Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Indikator klouzavy prumer a jeho zvlastnosti

0 0 Vote
Instructor

Indikator klouzavy prumer a jeho zvlastnosti

Tricátá osmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpet v profesionální forexové príprave na financní trhy. V této lekci probereme indikátor Moving Average a jeho zvláštnosti.

Indikátor Moving Average

Moving Average (klouzavý prumer) je prumer ceny v urcitém poctu casových oken, které mohou být upraveny obchodníky. Klouzavý prumer (MA) urcený z menšího poctu casových oken by mel rychlejší pohyb, zatímco z více oken by zpomalilo rozmístení MA kvuli vetšímu poctu dat pocítaných do prumeru.

MA se delí do 4 skupin: Jednoduchý, exponenciální, hladký a lineární-vážený klouzavý prumer.

SMA ci jednoduchý klouzavý prumer se urcí ze souctu dat cen vydeleným poctem vložených dat.

EMA ci expnenciální klouzavý prumer se spocítá ze sumy všech cen, vynásobené její exponenciální hodnotou a vydelené poctem vložených dat. To se dá vysvetlit zohlednením duležitoti každé hodnoty v závislosti na její aktuálnosti. Novejší zprávy mají mnohem vetší vliv na trh v porovnání s predešlými. Má mnohem rychlejší pohyb než SMA.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

SMMA ci hladký klouzavý prumer je jako EMA, ale v delším case. Vzhledem k delší sobe má SMMA jemnejší pohyb než EMA.

LWMA ci lineární-vážený klouzavý prumer se pocítá ze sumy cen, která se vynásobí urcitou váhou a vydelí poctem vložených cen. Maximální váha, která je vynásobena nejnovejší cenou, je pocet cen vložených do LWMA. Váha každé ceny je urcina z poctu casových oken od poslední ceny, takže nejnovejší casové okno bude vynásobeno 1.

Vztah mezi SMA a tržní cenou, ci jiným SMA typem je následující:

1.Cena a SMA: Když je tržní cena pod SMA, pokyn na prodej by byl vhodnejší. Když je tržní cena nad SMA, cenový trend je rostoucí.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

2.Cena se 2 SMA a SMA2 > SMA1: Když je cena pod SMA1 a SMA2 je nad SMA1, potom muže obchodník položit pokyn na prodej. Když je cena nad SMA1 a SMA1 je výše než SMA2, potom se dá ocekávat rostoucí trend.

3.Cena se 3 SMA a SMA3 > SMA2 > SMA1: Když je cena pod SMA1 a SMA3 je nejvýše a SMA2 je nad SMA1, trend by byl klesající. Když je cena nad všemi a SMA3 je indikátor a SMA1 je nad SMA2, dá se ocekávat rostoucí trend.

V MT4 muže obchodník vložit MA indikátor do požadovaného grafu ze seznamu indikátoru v horním panelu nástroju. Okno klouzavého prumeru bude otevreno a mohou být nastaveny detaily MA. Obchodník muže specifikovat pocet úseku v záložce parametru. Cím více úseku, tím pomalejší bude trend MA. Obchodník muže zvolit mód MA v metodách MA. Obchodník muže definovat bod pro odvození ceny každé svícky pres volbu “Aplikovat”. Obchodník muže na príklad vložit SMA s hodnotou úseku 8 a cervenou barvou. Každý bod MA je vypocítán sumou 8 po sobe jdoucích predešlých tržních cen vydelených 8. Jak bylo zmíneno dríve, cena je nad SMA, takže obchodník položí pokyn na nákup a vice versa. Obchodník muže vložit další SMA pro vetší spolehlivost indikátoru. Další SMA muže mít 13 úseku s modrou barvou, takže budou dva SMA na grafu s ruznými pohyby. Když je cervená cára výše než modrá a cena je vyšší než cervená cára, ocekává se rostoucí trend.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

Je zde bod, kde muže obchodník položit poky na nákup, odkud cena postupovala až 5771 pipu nad tento bod. Když jde cena pod SMA8 a SMA8 se pohne pod SMA13, potom mužeme položit pokyn na prodej. Na príklad zde je dobrá príležitost pro obchodníka položit pokyn na prodej, nicméne musel by pockat, až dojde ke splnení všech podmínek. Další SMA s 25 úseky a tmavou barvou muže být vlozena pro spolehlivejší indikátory. Jestliže je tedy na základe tohoto SMA s vyšším úsekem vložen pod SMA s nižším úsekem a cena se pohybuje výše než všechny SMA, je to dobrá príležitost na nákupní pokyn. Zde je na príklad rostoucí trend s nákupním signálem z SMA indikátoru. Pozdejší tržní cena a signály indikátoru neukazovali žádnou príležitost k položení pokynu až do dalšího nákupního signálu na rostoucím trendu. Klouzavý prumer je zpoždený indikátor a nemuže tedy dávat spolehlivé a duležité signály na trhu bez smeru. Speciální indikátory, které se dají považovat za suport a rezistenci jsou následující:

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

1.EMA s 50 úseky

2.SMA s 100 úseky

3.EMA s 200 úseky

Predešlé SMA príklady mohou být smazány z grafu a nové indikátory MA mohou být vloženy. Jednoduchým zhodnocením tržní ceny a EMA50 zjistíme, že EMA50 ukazuje suportivní chování na cenovém trendu. EMA50 má suportivní vliv na pohyb ceny i když zmeníme casovou osu na jinou. Obchodník muže vložit SMA100 a EMA200 pro další signály.

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

Tímto naše lekce koncí. Na shledanou v té príští.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates