Modern and Electronic Payment Methods - PForex

Moderni a tradicni platebni metody

0 0 Vote
Instructor

Moderni a tradicni platebni metody

Jedenáctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci se podíváme na moderní a tradiční metody plateb.

Elektronické peníze

Ve světě existuje více ne? 50 různých typů elektronických platebních systémů, nicméně počet těch spolehlivých je extrémně nízký.

Existuje mnoho příkladů, některým byly aktiva zabavena vymahači práv. K takovým patří E-GOLD Company a Liberty Reserved, kteří pro?li největ?ím podobným soudním procesem v hodnotě 6 miliard dolarů.

Proto musíte být velmi opatrní a vybrat spolehlivý a důvěryhodný systém. Zde si představíme několik spolehlivých typů elektronických převodů peněz.

Modern and Electronic Payment Methods - PayPal, Moneybookers or Skrill, Neteller and Webmoney - Online Business

Spolehlivé a bezpečné

Pravděpodobně nejznáměj?í je PayPal, který je také nazýván PP. Skrill je jeden z největ?ích a vyu?ívá symbol MB, to proto, ?e byli známi pod jménem Money Bookers. Dal?í dvě společnosti jsou Neteller a Web Money.

PayPal

PayPal je největ?í a a nejznáměj?í společnost pro elektronický převod peněz na světě. Sídlí v USA a licenci získal od NFA. Mů?ete jednodu?e otevřít jejich stránky a vytvořit účet pomocí emailové adresy, jména a adresy; budete také potřebovat debetní či kreditní kartu.

Vá? účet musí být nejdříve ověřen, za co? zaplatíte asi 1,5 dolaru formou převodu z va?eho bankovního účtu na vá? PayPal účet, a vá?účet bude ověřen 4-místným kódem. Pokud budou na va?em účtu zji?těny pochybné transakce, PayPal vás po?ádá o podrobněj?í osobní informace, například průkaz toto?nosti ve formě pasu či občanského průkazu.

Skrill (Money Bookers)

Dal?í je Skrill, (dříve známý jako Money Bookers) se sídlem v Anglii a dozorován FCA. Pro otevření účtu zadáte vá? email a osobní informace na jejich stránkách. Je více způsobů jak ověřit účet, prvním je odeslání kódu na va?i po?tovní adresu, jakmile jej obdr?íte, vlo?te jej přes stránky a tím dokončíte ověření.

Modern and Electronic Payment Methods - Regulated by NFA of USA - Low Commission and High Security

Druhý způsob je pomocí debetní či kreditní karty. Obdr?íte 4-místný kód podobný tomu z PayPalu, mů?e ale také dojít na ověření pasu či občanského průkazu.

Budete po?ádáni o výběr z účtu na vá? bankovní účet a o zpětné vlo?ení z bankovního účtu na vá? Skrill účet, jako o jinou formu ověření.

Toto jsou stránky PayPalu. V závislosti na va?í zemi se vzhled stránek li?í. Zobrazuje se také vlajka va?í země a je nutné vědět, ?e platební metody se li?í podle státu. Dal?í stránky jsou Skrill. V dolní části stánky byste měli vidět licence a regulátory těchto stránek.

Neteller

Dal?í je Neteller, který se podobá Skrillu a je také z Anglie. Licencován je FCA a FSC. Stejně jako u Skrillu a PayPalu, i zde si mů?ete otevřít účet za pomocí emailu a osobních informací.

Modern and Electronic Payment Methods - Electronic Money Company - Regulated by FCA - Safe

Web money

Web Money je dal?í známý online platební systém původem z Ruska. Pro otevření účtu musíte postupovat stejně jako v případě PayPalu a Skrillu, pro své vysoké bezpečností nároky je s ním v?ak obtí?něj?í práce. Pro ověření účtu musíte fyzicky nav?tívit jednu z jejich poboček s va?ím pasem nebo občanským průkazem a dal?í potřebnou dokumentací.

Vnitřní převod

Dal?í způsob výběru je vnitřní převod mezi obchodními účty u daného brokera. Tento systém umo?ňuje převod peněz mezi obchodníky v rámci brokera. Toto v?ak není mo?né pokud má broker licence od FCA nebo NFA.

Modern and Electronic Payment Methods - ID Card or Passport for Verification - FCA and FSC in England

Převod peněz probíhá mezi stranami u bě?ného brokera dvěma způsoby.

U některých brokerů, jako jsou HotForex či ICMBrokers, jsou vnitřní převody umo?něny pouze klientům, kteří byli přivedeni uváděcím makléřem (IB).

Někteří jiní brokeři, jako Exness či Forex4You umo?ňují vnitřní převody mezi klienty bez jakýchkoliv limitací.

Výhody elektronických peněz

Nyní se podíváme na některé výhody elektronických peněz v porovnání s tradičními metodami.

Začneme samozřejmě s lep?í rychlostí. Nemusíte ji? ztrácet čas jako obvykle s MasterCard a bankovními převody.

Jakákoliv peně?ní částka se jednodu?e převede a pro men?í částky je ekonomicky výhodněj?í, proto?e zde nejsou poplatky za převod jako u bankovních převodů.

 Je sna??í obchodovat na měně, kterou si zvolíte, mů?ete být kdekoliv na světě a systém vám stále umo?ní zvolit jakoukoliv jinou měnu, jako je GBP či USD.

Toto je velmi u?itečné, proto?e dříve byste museli zaplatit poplatek za změnu va?í lokální měny na jinou, ne? jste mohli obchodovat.

Modern and Electronic Payment Methods - Electronic Money Advantages - Low Commission - Security

Velké výhody jsou vysoká bezpečnost účtu a plateb. U elektronických peněz je hlavní bezpečnost, aby se přede?lo manipulaci a hackování zvenčí.

Komise je velmi nízká a závisí v?dy na částce která je převedena.

Vzhledem k tomu, ?e jste při první registraci zadali v?echny čísla a informace z va?í karty, při budoucích převodech ji? nemusíte tyto údaje znovu zadávat, co?v?e urychlí.

Mají také velmi přehledné stránky a kdykoliv máte problém, mů?ete snadno dohledat předchozí obchody a převody.

Dal?í velkou výhodou a pro dne?ek tou poslední jsou jednoduché bankovní převody z a na vá? bankovní účet. Převod va?ich peněz a aktiv je také snadný.

Toto jsou v?e skvělé zprávy pro lidi a obchodníky, kteří by rádi podnikali online a díky elektronickým financím mají velké mo?nosti.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates