MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - Forex

Indikator MACD

0 0 Vote
Instructor

Indikator MACD

Čtyřicátá první lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme indikátor MACD.

MACD

MACD, klouzavý průměr konvergence divergence, se skládá ze tří indikátorů klouzavých průměrů s různými rychlostmi. MACD pomáhá obchodníkovi v:

  1. Nalezení směru trendu

a.Býčí trend: Kdy? jsou mří?ky MACD vy??í ne? úroveň 0.

b.Medvědí trend: Kdy? jsou mří?ky MACD ni??í ne? úroveň 0.

V platformě MT4 mů?e obchodník vlo?it indikátor MACD z volby oscilátorů v menu indikátorů. V okně MACD jsou 3 pole, ve kterých mů?e obchodník určit hodnotu ka?dého MA. MACD bude zobrazeno na dně grafu. Obchodník mů?e vlo?it čáru na úrovní 0 ze zálo?ky úrovní ve vlastnostech MACD. Kdy? jsou mří?ky vy??í ne?úroveň 0, tr?ní cena má rostoucí trend. Kdy? jsou mří?ky ni??í ne?úroveň 0, tr?ní cena klesá. MACD tedy ukazuje směr tr?ní ceny.

MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - SMA , EMA and Periods Properties

  1. Sbírání nákupních a prodejních signálů

a.Býčí signál: Kdy? jsou mří?ky vy??í ne? úroveň 0 a protnou čáru signálu směrem nahoru.

b.Medvědí signál: Kdy? jsou mří?ky ni??í ne? úroveň 0 a protnou čáru signálu směrem dolů.

Zde je například bod, kde je červená čára signálu vy??í ne? mří?ky, zatímco jsou obě ni??í ne? úroveň 0. Obchodník mů?e polo?it pokyn na prodej, proto?e při?el prodejní signál. Je zde dal?í bod, který má signál na prodej. Zde je příklad signálu na nákup. I kdy? mří?ky ji? pro?ly úroveň 0 směrem nahoru, červená čára signálu je?tě nepro?la nad úroveň 0. Obchodník mů?e tedy počkat ne? čára signálu projde nad úroveň 0 a podat pokyn na nákup. Proto?e se MACD skládá z indikátorů klouzavých průměrů, MACD je zalo?en na pohybu a směru trendu. Zde je mnoho nákupních signálů na rostoucím trendu, tak?e obchodník mů?e polo?it nákupní pokyny na některých cenách.

MACD Indicator - Buy and Sell Signals - Technical Analysis of Forex Market on MetaTrader MT 4

  1. Porozumění konvergence a divergence mezi tr?ní cenou a oscilátorem, co? probereme v pří?tí lekci.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates