Introduction to Candlesticks - High and Low, Open and Close Price

Uvod ke svickam

0 0 Vote
Instructor

Uvod ke svickam

Dvacátá třetí lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si představíme svíčky, včetně japonských svíček, podrobností o svíčkách, klesající a rostoucí svíčky plus probereme otevírací bod svíčky a linii zisku a ztrát.

Svíčka

Svíčka, či japonská svíčka byla prvně zmíněna a pou?ita japonskými obchodníky. Tvar svíčky popisuje náladu kupujících a prodávajících o pokynech na nákup a na prodej.

Vyu?ití svíček

U svíček má technická analýza největ?í efekt pro budoucí tr?ní trend, tak?e jakékoliv informace z akciového trhu jsou podávány ve formě japonských svíček se stejnou cenou a vlastnostmi, vzhledem k tomu, ?e jsou v?echny informace podávány jedním akciovým trhem. Na druhou stranu, forexový trh je mezibankovní síť a styl japonských svíček podáván různými brokery má různé vlasnosti a ceny, proto?e ka?dý broker je v jiné časové zóně. Tvar, high, low, open a close ceny svíček u jednotlivých brokerů se ?iroce li?í.

Nejlep?í a nejpřesněj?í svíčky poskytuje FXPro s dlouhou cenovou historií u?itečnou pro technické analýzy, hlavně u ropy a zlata. Někteří brokeři nabízí pouze omezenou historii ceny, to? je u těchto komodit problém.

Introduction to Candlesticks - Japanese Style - Stock Exchange Market Application - Time Zone Frame MetaTrader

Zobchodovaný objem na akciovém trhu je spolehlivý, proto?e je informace prezentována jednou organizací, akciovým trhem, nicméně objem transakcí není platný. Pokud by chtěl obchodník zkontrolovat objem transakcí u forexu, je vhodné tak učinit na platformách FXPro, FXCM, IG a OANDA vzhledem k počtu jejich klientů. Existuje více ne? 140 typů svíček s různou mírou spolehlivosti. Svíčka je spolehlivěj?í v časových úsecích H4 a del?ích. Technická analýza za pomoci informací ze svíček je spolehlivěj?í v časových úsecích H4 a del?ích. Svíčka je méně spolehlivá v men?ích úsecích kvůli ostrým kolísáním ceny.

Existuje několik druhů svíček na základě počtu jejich vyu?ití v technické analýze.

Technická analýza mů?e být zaki?eba ba hedbí svíčce.

Introduction to Candlesticks - Forex Market and Financial Market - Price Market in Time-frame - Lot Size

Technická analýza mů?e být tvořena z více ne? jedné, tedy 2 a? 5 svíček. Vztah mezi svíčkami má na technickou analýzu velký dopad.

Svíčky mohou být rozděleny podle důle?itosti.

  1. Velmi důle?ité
  2. Středně důle?ité
  3. Málo důle?ité

Nejvhodněj?í svíčky pro technickou analýzu jsou velmi důle?ité.

Různé části svíčky:

Svíčka má hlavní tělo, také označováno jako pravé tělo. Open je cena na které se svíčka vytvořila. Close je cena na které se svíčka uzavřela. High znamená nejvy??í hodnota které svíčka dosáhla. Low znamená nejni??í cenu které svíčka dosáhla. Oblast mezi tělem a high/low cenami se nazývá Shadow (stín). Vy??í stín je mezi High a hlavním tělem, zatímco ni??í stín je mezi hlavním tělem a Low. Na svíčce by nebyl ?ádný stín.

Typy svíček

Svíčky se dělí do dvou skupin: Rostoucí či býčí a klesající či medvědí;

Rostoucí či býčí svíčka, ve které je otevírací bod pod zavíracím bodem je zobrazena vlevo. Cena začíná od otevírací pozice, po určitém čase, se změnou ceny, se zavře na ceně vy??í, ne? na vstupní ceně svíčky.

Introduction to Candlesticks - Main Body, High and Low Prices, Opening and Closing Price of Candlstick

Klesající či medvědí svíčka, ve které je otevírací bod nad zavíracím bodem je zobrazena vpravo. Cena začíná od otevírací pozice, po určitém čase, se změnou ceny, se zavře na ceně ni??í, ne? na vstupní ceně svíčky.

High a Low ceny v obou jsou stejné.

Vstupní cena pokynu je jiná, v závilosti na typu svíčky. U býčích svíček by cena pokynu měla být vy??í ne? High cena dané svíčky. Vstupní cena pokynu na nákup musí být nad High cenou svíčky. U medvědí svíčky, cena pokynu na prodej musí být ni??í ne? Low cena dané svíčky.

Doporučuje se, aby obchodníci podávali pokyny 3 pipy od svíčky u časového úseku H4. Tato mezera by byla u denních, týdenních a měsíčních 5, resp. 7, resp. 10 pipů. Tato metoda sni?uje mo?nost selhání technické analýzy zalo?ené na svíčce.

Introduction to Candlesticks - Bullish and Bearish Type - Higher and Lower Shadow Price

TP pokynu na nákup u býčí svíčky by měl být podán nad High cenou dané svíčky plus délka svíčky. SL pokynu by měl být podán na Low ceně svíčky.

TP u pokynu na prodej u medvědí svíčky by měl být podán na Low ceně dané svíčky mínus délka svíčky. SL by měl být na High ceně svíčky.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates