Introducing Broker Services - IB Regulation and Qualification

Sluzby IB

0 0 Vote
Instructor

Sluzby IB

?estnáctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci probereme pojem ?uvádějící makléř? (Introducing broker či IB), jejich slu?by, rozdíly mezi přímými účty a účty přes IB, rabaty a transfery na účtu pod IB.

IB či uvádějící makléř

IB či uvádějící makléř je právnická osoba pracující pro pobočku brokera jako brokerův obchodní zástupce.

Není snadné stát se spolehlivým IB a obná?í to mnoho podmínek.

Podmínky IB

Jedna z podmínek je vlastnictví stránek.

Introducing Broker Services - Broker Information and Reliability - Regulation and Financial Knowledge

Za jejich pomoci mů?e IB nabídnout nezbytné informace svým klientům, včetně kompletních informací o tom jak zalo?it účet, vlo?it a vybrat vklad či kde najít vzdělávací dokumentaci.

Kdy? nav?tívíte na?e stránky, mů?ete vidět mnoho informací o forexu, forexové ?kole, otevření účtu, forexových strategiích, stáhnutelných platformách, analýzách a dal?í sekce, které mů?ou klienti potřebovat.

Jsou zde také informace o brokerech, na příklad jejich komise, spready a regulátoři.

Spolehlivý IB má obvykle přes 50 klientů, kteří jej mohou kdykoliv přímo kontaktovat.

S přístupem ke kompletním informacím o brokerech je mů?e IB porovnat a nabídnout svým klientům toho nejvhodněj?ího dle individuálních potřeb.

Dobrý IB má pokročilou znalost o finančních trzích, jako jsou různé analýzy a metody, plus přehled o brokerech.

Slu?by IB

Spolehlivý IB mů?e nabídnout mnoho různých slu?eb:

Mohou dát rady k otevření účtu, jak se přihlásit k demo a reálnému účtu a poskytnutí informací k dokumentům obchodního účtu. IB mohou pomoci svým klientům s pohodlněj?ími platebními metodami.

Introducing Broker Services - Financial Market Broker - Forex Strategies - Market Analysis and Trading Signals

Mohou nabídnout rabat, co?probereme později.

Svým klientům nabízí analýzu, denní či týdenní, dostupnou přes jejich stránky.

Mohou kdykoliv poskytnout podporu a poradenství svým klientům.

Ře?í problémy svých klentů a pomáhá se zdokonalováním jejich znalostí.

Mohou svým klientům poskytnout vzdělávací materiály.

Nabízí klientům v?echny informace k novinkám, akcím a bonusům u brokerů.

Mohou převádět částky mezi brokery. Je mo?né, ?e má strana různé účty u různých brokerů, tak?e IB musí být schopen pomoci klientům převádět peníze mezi brokery.

Regulovaní IB

V některých zemích, jako USA a Singapur musí zájemci o licenci IB projít speciální zkou?kou a získat IB kvalifikaci.

To proto, ?e je IB velmi choulostivý a důle?itý předmět a zájemci musí studovat a splnit zkou?ku, aby mohli klientům představit brokery.

Mnoho lidí zajímá, zda jsou nějáké rozdíly mezi účty otevřenými přes IB a účty otevřenými přímo.

Introducing Broker Services - Customer Services and Client Issues - Promotions and Bonuses - Broker Latest News and Updates

Měli byste vědět, ?e spread a komise jsou stejné, nehledě na tom, jestli účet otevřete přes IB či přímo. Mnoho brokerů vlastně upřednostňuje otevření účtů přes IB, proto?e jim tak ve?kerou klientskou podporu mů?e poskytovat IB.

IB je vlastně most mezi brokerem a klientem. Sub IB, co? znamená vět?í IB, mů?e pracovat s men?ími a takto mohou men?í IB vyu?ívat slu?eb, které nabízí vět?í IB.

Komise IB

Ka?dý IB obdr?í od brokera komise za ka?dého přivedeného klienta. Tyto komise závisí na počtu a velikosti obchodů, nikoliv na začátečním vkladu klienta.

Jsou dva druhy komisí:

Fixní komise

Obchodování různých instrumentů za různých podmínek a částek vykazují fixní částky komisí. Za jakýkoliv obchod, který klient provede vyplatí broker pro IB fixní komisi. Mezi takové patří FIBO.

Introducing Broker Services - Regulation and Regulated IB - Exams and Tests in United States - IB Qualifications

Procentuální komise

Procentuální komise znamená, ?e určitý podíl ze spreadu obchodu bude vyplacen jako komise. To znamená, ?e se komise li?í obchod od obchodu. Na příklad Exness nabízí 33%  ze spreadu na instrumentech.

Rabat

Toto je jedna ze slu?eb, kterou nabízíme svým klientům. Část komise, která je obvykle vyplácena brokerem pro IB je vyplacena klientovi.

Introducing Broker Services - Fixed and Percentage Commission - CPA and Revenue Plan - Spread and Symbol Commission

Obvykle vyplácíme procento komise klientovi.

Čas vyplacení rabatu se mů?e mezi brokery li?it. Někteří volí první den v měsíci, jiní volí automatickou platbu na denní bázi, nicméně počet brokerů s touto politikou je limitovaný.

Na příklad u FOREX4YOU je komise vyplacena automaticky 2 hodiny po uzavření obchodu.

Na na?ich stránkách mů?e obchodník pod kategorií FOREX4YOU získat rabat 2 hodiny po jeho obchodech ka?dý den.

Někteří obchodníci by chtěli změnit účet na typ IB, tito se dělí do dvou skupin. Do první spadají klienti, kteří otevřelí účet přímo u brokera; ve druhé jsou ti, kteří jej otevřeli u IB, ale chtějí přejít k jinému IB.

Přesun účtu

Existují různé cesty přesunu účtu mezi brokery.

Introducing Broker Services - Rebate and Cash-back - IB Commission - Deposit and Lot Volume Trade

Obchodník mů?e otevřít nový účet na stránkách brokera, jako je EXNESS a zaregistrovat si nový účet. Někteří brokeři, jako Alpari, po?adují po klientech uzavření jejich starého účtu zasláním emailu brokerovi, předtím ne? si otevřou nový.

 Klient mů?e poslat email brokerovi a po?ádat o přesunutí účtu pod IB účet.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jak přesunout účet, mů?ete nav?tívit sekci přesunu účtů na na?ich stránkách. Najdete v?echny informace o přesunu účtu k jinému brokerovi. Mů?ete také nav?tívit sekci forexový rabat na na?ich stránkách pro informace o vý?i rabatu u různých brokerů.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates