Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Indikatory a oscilatory

0 0 Vote
Instructor

Indikatory a oscilatory

Třicátá sedmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme indikátory a oscilátory.

Indikátory

Indikátory jsou obchodníky ?iroce vyu?ívány při technické analýze. Indikátory se kalkulují z informací z trhu pomocí určitých rovnic. Tato informace mů?e být získána z různých zdrojů, jako je otevírací, zavírací, high a low cena spolu s velikostmi transakcí. Obchodník nemů?e předpovědět budoucí pohyb ceny pouze z analýzy trendu grafu, tak?e musí vyu?ít indikátorů a zjistit tak budoucí trend trhu. I přes ?iroké vyu?ití jednoduchých indikátorů, jako je Moving Average, někteří obchodníci stále preferují vyu?ití komplikovaněj?ích indikátorů, jako je Stochastic.

Indikátory mohou být vyu?ity různě:

  1. Upozornění: Upozorní obchodníka o daném bodu zlomu pro polo?ení pokynu.
  2. Potvrzení: Upozorní obchodníka, ?e se vytvořila formace nebo trend a cena se blí?í cílové ceně.
  3. Předpověď: Upozorní obchodníka o budoucích formacích a trendech mířících k určité ceně.

Je u?itečné pou?ít 2 a? 3 indikátory zároveň, ale 5 indikátorů by bylo ji? nadbytečné.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Indikátory mohou být rozděleny do dvou skupin:Hybridní a zpo?děné indikátory.

Hybridní indikátory, jako jsou RSI a CCI, mohou předpovědět budoucí trend a cílovou cenu.

Zpo?děné indikátory mohou být pou?ity na současný trend pro potvrzení současného směru, co? je u?itečné u silných trendů. Tyto indikátory, jako je Moving Average, jsou nepou?itelné u trhů bez trendů.

Oscilátory

Oscilátory jsou indikátory s kolísavým vývojem, které jsou upoutány mezi 2 hranicemi, které se budou s časem měnit. Tyto mohou být rozděleny do dvou skupin:Soustředěné a upoutané oscilátory.

Soustředěné oscilátory, které se dr?í určité úrovně, mohou být pou?ity pro určené směru tr?ního trendu.

Upoutané oscilátory, jako je RSI, kolísají mezi překoupenými a přeprodanými sektory.

Existuje více ne? 18,000 indikátorů a oscilátorů. I přes mo?nost volby přednastavených indikátorů v MT4 mohou obchodníci vytvořit vlastní indikátory pro potřeby jejich obchodů. Zde je několik roz?ířených indikátorů:

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

MA či Moving Average

CCI či Commodity Channel Index

RSI či Relative Strength Index

MACD či Moving Average Convergence/ Divergence

Bollinger Band

Ichimoku

Stochastic

V?echny jsou k dispozici v platformě MT4 a MT5.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates