Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Harmonicke formace

10 1 Vote
Instructor

Harmonicke formace

Čtyřicátá čtvrtá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme harmonické formace.

Harmonické formace

            Harmonické formace jsou zalo?eny na bodech obratu získaných z Fibonacciho úrovní, které ukazují potenciální oblasti obratu známé jako PRZ (Potential Reversal Zones) Pravděpodobnost neúspěchu harmonické formace je vysoká, tak?e ji obchodník musí kombinovat s jinou, jestli?e chce podat pokyn na základě harmonického signálu. Potvrzení lze získat ze svíčkových formací, indikátorů, oblastí překoupení a přeprodání, Fibonacciho úrovní či silných suportů a rezistencí.

Harmonická formace mů?e často produkovat neplatné signály a to v následujících případech:

  • Neplatný signál vznikl na základě mezery v ceně vzniklé během uzavření trhu z pátku na pondělí. Mezera v ceně mů?e vzniknout v důsledku zpráv či událostí během pracovních dní.
  • Neplatný signál vznikl kvůli ?patné analýze svíčky. Svíčka se mů?e uzavřít daleko nad či pod obchodníkovou spekulací.

Formace ?AB rovná se CD? je jedna z nejpopulárněj?ích typů harmonické formace s jednoduchou strukturou narozdíl od jiných harmonických formací. Jak je vidět na grafu, musíme zakreslit dvě Fibonacciho formace na tři zhoupnutí. Jestli?e je první Fibonacci zakreslen na AB zhoupnutí, potom se trend musí vrátit do oblasti mezi 61.8%či 78.6%. Bod obratu v této oblasti, zvaném C, způsobí změnu směru trendu. Dal?í Fibonacci by měl být zakreslen z B do C. Trend musí pokračovat do oblasti mezi 127.2% a 161.8% druhého Fibonacciho. Je mo?né, aby trend opět změnil směr od bodu D. Obchodník mů?e polo?it pokyn v souhlasném směru s trendem od bodu D. Tato formace má býčí a medvědí typ a pravděpodobnost selhání této formace je vysoká.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

V MT4 je zakreslen příklad na medvědím trendu. Tr?ní cena se sní?ila z bodu A do bodu B, pak se vrátila do bodu C, který je přes 61.8% prvního Fibonacciho. Trend klesl a? do bodu D, poblí? 127%úrovně druhého Fibonacciho. Bylo očekáváno, ?e se trend změní směrem nahoru.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Dal?í harmonická formace se jmenuje Gartley. Skládá se ze 3 různých Fibonacciho formací s 2 různými TP cenami. Medvědí i býčí typ mají stejný průběh a vztahy, nicméně trend na býčím typu bude pokračovat v rostoucím trendu a u medvědího typu začne klesat po určitých výkyvech.

Trend se pohybuje od počátečního bodu X směrem k bodu A, poté změní směr a? po bod B. Jestli?e zakreslíme prvního Fibonacciho jako čáru XA, potom B by měl být okolo úrovně  61.8%. Na bodu obratu B se trend vrátí na svůj směr a pokračuje k určitému bodu C. Druhý Fibonacci by měl být zakreslen jako AB a C musí být mezi 38.2% a 88.6% druhého Fibonacciho. Po dal?í změně směru trend pokračuje k bodu D. Poslední Fibonacci by měl být zakreslen jako BC a D musí být  v oblasti mezi 127% a 161.8%třetího Fibonacciho. Bod D by měl být okolo 78.6% prvního Fibonacciho, zakresleného do zhoupnutí XA. Vztah mezi bodem B a zhoupnutím XA je zobrazen na přeru?ované čáře XB. Vztah mezi C a čárou AB je zobrazen přeru?ovanou čárou AC. A konečně vztahy mezi D a BC a D a XA jsou zobrazeny přeru?ovanými čárami BD, resp. XD.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Příklad v platformě MT4 nám pomů?e pochopit jak vyu?ít tuto formaci. Na grafu zlata je klesající trend, který dosáhl přes 61.8% Fibonacciho úrovně. Jakmile byl dosa?en tento bod, trend klesl do určitého bodu okolo 61.8% druhého Fibonacciho. Směr trendu se změnil směrem nahoru a? do dosazení 127% třetího Fibonacciho. Po tomto bodu bylo zřejmé, ?e cena bude klesat.

Motýl je dal?í harmonická formace se 3 Fibonacciho formacemi kde trend začíná na bodu X. U býčího typu, jakmile trend dosáhne bodu A, dojde ke změně směru k bodu B. Bod obratu B je na 78.6% Fibonacciho nad XA. Poté se cena zvý?í k bodu C, který je mezi 38.2% a 88.6% Fibonacciho na AB. Poslední zhoupnutí by mělo být směrem dolů a? do bodu D. Bod D musí být mezi 161.8% a 261.8% třetího Fibonacciho a zároveň mezi 127% a 161.8% prvního Fibonacciho. Medvědí typ má stejnou metodu a průběh.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Zde je ji? zakreslen příklad medvědího motýla v MT4. Vztahy mezi body a čárami jsou uvedeny. Dvě vlny s určitými vrcholy a vý?kami údolí. A konečně, trend byl klesající od posledního bodu, co? byl vhodný vstupní bod na prodej.

Formace netopýr je dal?í harmonická formace se 3 Fibonacciho formacemi. Cena začíná svůj pohyb z X do A, poté zhoupnutí AB vrátí cenu do oblasti mezi 38.2% a 50%. Trend se vrátí z B do bodu C, který je mezi 38.2% a 88.6% Fibonacciho AB. Poslední zhoupnutí z C do D má opačný směr oproti BC. Bod D by byl v oblasti mezi 161.8% a 261.8%BC, plus 88.6% XA. Trend by pravděpodobně změnil směr od bodu D.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Příklad formace netopýra je zobrazen v MT4 pro lep?í pochopení. Dvě spojené vlny vytvořily platnou formaci netopýra.

Poslední typ harmonické formace kterou probereme v této lekci je formace kraba. První zhoupnutí je z X do A, následováno zhoupnutím AB v oblasti mezi 38.2% a 61.8% XA. Zhoupnutí BC s opačným směrem k AB je v oblasti mezi 38.2% a 88.6%  AB. Dal?í obrácené zhoupnutí, CD, je mezi 224%a 361.8% BC. Bod D je okolo 161.8% Fibonacciho nad XA.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

V MT4 je příklad zobrazující formaci kraba s jejími vlastnostmi a podmínkami.

Dal?í harmonické formace jsou:

  • Formace 5-0
  • Formace ??ralok?
  • Formace 3Drives
  • Formace ?alternativního netopýra?

Obchodníci naleznou kompletní vzdělávací materiály na stránce Harmonictrader.com. Doporučujeme obchodníkům vyu?ít bezplatné indikátory z internetu, které umí zakreslit harmonické formace automaticky.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates