Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Patterns - Forex

Formace obesenec - obracene kladivo a doji

0 0 Vote
Instructor

Formace obesenec - obracene kladivo a doji

Dvacátá ?está lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formace ?obě?enec? - ?obrácené kladivo? a ?doji?.

Svíčkové formace ?obě?enec?/?kladivo?

Obě?enec a obrácené kladivo se formují na bodech zvratu trendu. Svíčka ?obě?enec? se mů?e vytvořit u rostoucího trendu, zatímco obrácené kladivo u klesajícího trendu. Předpokládá se změna trendu poté, co se některá z nich vytvoří. Dal?í vzdělávací materiály o speciálních svíčkách a vhodných strategiích pro tyto u?itečné svíčky jsou k dispozici na PForex.com.

Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Patterns - Upward and Downward Trend - Higher and Lower Shadow

Svíčková formace ?doji?

Svíčky ?doji? se dělí do tří skupin: obyčejné, jehlicové a dlouhonové.

Obyčejná doji svíčka má tvar kří?e nebo znaménka plus a má malé či ?ádné hlavní tělo.

Jehlicová doji svíčka má malé či ?ádné hlavní tělo s malým stínem na jedné straně a douhým stínem na straně druhé.

Dlouhonohá doji má minimální či ?ádné hlavní tělo a velké stíny z obou stran.

Hanging Man-Inverted Hammer and Doji Candlestick Patterns - Small Shadow on MetaTrader Platform

Doji jsou zanedbatelné svíčky s malým dopadem na vývoj cenového trendu. Svíčky doji nenaznačují změnu směru, kdy? se vytvoří na trendu. V příkladu v platformě MT4 vidíme, ?e svíčka doji u rostoucíto trendu nemá ?ádný vliv na směr trendu. Dal?í příklad svíčky doji potvrzuje, ?e doji nenaznačuje ?ádnou změnu směru trendu. V grafu je mno?ství svíček doji.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates