Fundamental Definitions in Financial Market - Currency and Metal

Fundamentalni definice a financni trhy

7.33 3 Votes
Instructor

Fundamentalni definice a financni trhy

Čtvrtá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci si vysvětlíme fundamentální definice z finančního trhu, na které během svého obchodování narazíte. Začneme se symboly.

Symbol měny se skládá ze tří písmen, kde první dvě značí název země a třetí písmenu její měnu.

Symboly

Zde je 8 světově nejuznávaněj?ích měn a jejich symboly.

●USD ? americký dolar

●CAD ? kanadský dolar

●JPY ? japonský jen

●NZD ? novozélandský dolar

●GBP ? britská libra

●AUD ? australský dolar

●EUR ? evropské euro

●CHF ? ?výcarský frank

Pokud hovoříme o symbolech na finančním trhu, obvykle se sna?íme zjistit hodnotu jedné měny vůdči jiné.

Fundamental Definitions in Financial Market - Major Currencies and Instruments - Direct and Indirect

Mezi měnami na finančních trzích je v?dy poměr. Měny nesoucí název dolaru (jakéhokoliv), jsou nazývány hlavními měnami. Uvádí se ve dvou různých tvarech: ve formě jmenovatele, například euro a americký dolar ? EURUSD; druhý tvar je nepřímý, například americký dolar a japonský jen ? USDJPY. V?echny dal?í měny, jako EURGBP, jsou uváděny jako kří?ové a obvykle je čteme jako X děleno Y, kde X představuje hlavní měnu a Y měnu protěj?í.

Drahé kovy

Drahé kovy se trochu li?í, spotové zlato je uváděno jako XAU či XAUUSD (proti americkému dolaru) a futures zlato zkratkou GCXX. Futures zlato v?ak mů?e být také zobrazováno jako XAU, ale jen ve vlastní futures gold sekci na stránkách Meta traderu.

Kdy?mluvíme o energiích, nejbě?něj?í ze v?ech je ropa, která se uvádí jako CLXX, kde XX se mění kontrakt od kontraktu. Toto v?dy nalezneme v sekci futures na stránkách Meta traderu.

Fundamental Definitions in Financial Market - Precious Metal, Gold and Silver Forex MetaTrader 4 Trading Platform

Kdy?se podíváme do platformy Metatrader, uvidíme mnoho různých typů symbolů. Opět, například USDCHF je americký dolar proti ?výcarskému franku. Uvidíte také symboly spotového zlata a ropy, jako XAU a CLXX, které jsou v?dy kalkulovány jako futures nástroje.

Minimální změna

Nyní je čas vysvětlit PIP. Jedná se o nejmen?í měřitelnou jednotku měny v měnovém páru. Například kdy? je pár EURUSD 1.3800 a zvý?í se na 1.3891 či se sní?í na 1.3799, do?lo ke změně o jeden PIP. Pokud rozdělíme jeden PIP na deset částí, získáme 10 pipetů, co? přidá jedno desetinné místo do hodnoty měnového páru. Pokud má například EURUSD hodnotu 1.38500, zvý?í se na 1.38501 nebo se sní?í na 1.38499, získalo nebo ztratilo 1 pipet. 5-místná desetinná hodnota je přesněj?í ne? 4-místná, proto?e vám umo?ňuje sledovat men?í změny v ceně a nabízí tím lép?í porozumění a vy??í ?anci na zisk.

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Kdy?uvádíte měnu formou symbolu, musíte uvést 4-místou desetinnou hodnotu ve formě hodnoty PIPu, nebo 5-místnou desetinnou hodnotu ve formě hodnoty pipetu.

Fundamental Definitions in Financial Market - Pip and Pipette - Decimal Digits of Symbols

V?echny dal?í symboly s JPY nebo proti ropě a stříbru jsou uváděny buďto 2-místnou desetinnou hodnotou pro PIP, či 3-místnou desetinnou hodnotou pro pipet, nebo proti zlatu v 1-místném formátu pro PIP či 2-místném pro pipet.

Pokud toto vyhledáte v platformě, uvidíte, ?e GBPUSD je zde uvedeno v 5-místné desetinné hodnotě a USDJPY je v hodnotě pipetu, proto?e je v 3-místné desetinné hodnotě. Je také jasně vidět ceny zlata, které jsou měřeny v pipetu o 2-místné desetinné hodnotě stejně jako ropa, která je také ve 2-místné desetinné hodnotě, ale ve formě PIPu.

Spread

Dal?í předmět se nazývá spread, co? znamená rozdíl mezi cenou kupní a po?adovanou, nebo nabídkovou a poptávkovou. Pokud je například hodnota EURUSD 1.3820 a změní se na 1.3822, tyto 2 pipy o které se hodnota změnila je spread. Abychom popsali velikost obchodu, pou?íváme pojem ?lot?. Jeden lot je roven 100.000 jednotkám. To znamená, ?e pokud obchodujeme jeden lot pomocí hlavních měn, ztratíte, nebo ziskáte 10 dolarů a kdy? obchodujete jednu desetinu lotu, jedná se o 10.000 jednotek, nebo 1 dolar.

Fundamental Definitions in Financial Market - Symbol, Price, Commission, Swap and Profit amount in MT4

Pokud obchodujete jednu setinu lotu, co? je rovno 1.000 jednotkám, ztratíte, nebo získáte desetinu dolaru. Obvykle, nejni??í obchodované hodnoty na bě?ných účtech je 0.1, zatímco na mini účtech 0.01 a na nanoúčtech 0.001. Existuje v?ak velmi málo brokerů, kteří nabízejí obchodování v takových nízkých hodnotách.

Existuje rovnice pro výpočet va?ich zisků a ztrát, a ta zní:

 Rozdíl hodnot, vynásoben velikostí obchodu, vynásoben čistým ziskem pro obchodní. Nebo, (hodnoty rozdílu) x (velikost obchodu) x (čistý zisk z obchodu).

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Pro lep?í porozumění se podíváme na tyto příklady, ve kterých na?e základní jednotka bude 50.

Příklad 1

Obchodujeme 1 lot, ná? rozdíl v hodnotě je 50 a velikost transakce je jedna jednotka. Tedy za ka?dý jeden lot získáme nebo ztratíme 10 dolarů. Pokud do rovnice dosadíme čísla, bude vypadat následovně:

50 x 1 x 10 = 500

Příklad 2

Obchodujeme 0.2 lotu, rozdíl hodnoty je opět 50.

Po dosazení do rovnice bude vypadat takto: 50 x 0.2 x 10 = 100

Příklad 3

Obchodujeme 0.03 lotu, ná? rozdíl hodnoty zůstává 50. Opět dosadíme do rovnice:50 x 0.03 x 10 = 15

Dolar byl základní měnou pro v?echny vý?e uvedené příklady.

Pro v?echny dal?í nepřímé měny, například kdy? má USDJPY kurz 102.57, ka?dých 100 jenů má hodnotu 102 dolarů. Musíme tedy 2 vydělit 102 a získat 0.02, které pak přičteme. Poté musíme 10 vydělit 1.0257 (setina kurzu) abychom získali 9.749, co? je hodnota zisku nebo ztráty při směně těchto měn.

Spread - Profit and Loss Calculation - Fundamental Definitions in Financial Market - Lot Size

Pákový efekt

Dal?ím nástrojem doprovázejícím malé strany na trhu je pákový efekt. Toto také znamená riziko pro obchodníka, proto?e si mů?e od brokera půjčit několikrát více, ne? činí jeho kapitál ve chvíli obchodu. Velikosti této půjčky se mezi brokery li?í. Na příklad. Někteří brokeři mohou mít páku i 1000-2000, ale měli byste vědět, ?e bě?ná hodnota je mezi 100 a 500. Také byste měli mít na paměti, ?e čím vět?í páka, tím vy??í rizika sebou nese.

Mar?e

Dal?ím krokem je mar?e. Mar?e je poplatek, který musí dr?itel finančního instrumentu uschovat pro pokrytí části nebo celého finančního rizika jeho protistraně (nejčastěji brokerovi nebo burze). Jak vidíte, na?e investice je 50.000 dolarů a jedná se o demo účet. Mar?e, která je vy?adována pro tyto pozice je 252.98 dolarů a v této chvíli jsme ve ztrátě 33.90 dolarů. Tak?e pokud přidáme ná? zisk, nebo ztrátu k hodnotě mar?e, získáme volnou mar?i. Tedy kdykoliv uzavřeme pozici, volná mar?e bude vrácena na účet. Nezapomeňte, ?e čím vět?í transakce, tím vět?í mar?e je potřeba. Pokud strana ?patně spočítá svůj účet a ten se přiblí?í nule, nazýváme to margin call.

Fundamental Definitions in Financial Market - Leverage amount with higher risk of losing Money

Swap

Dal?í je swap, co? má spojitost s úroky. Tento úrok je v?dy počítán přesně o půlnoci. Jak mů?ete vidět, čas na FXPRO serveru je nyní 18:25 a o půlnoci budou swapy přidány na účet. Jak vidíte, v tuto chvíli máme několik pozic. Kladný swap, co? je rozdíl mezi úroky a brokerovým podílem, je vět?inou přidán do otevřených pozic pokud je kladný. Záporný swap, co? je rozdíl mezi úroky plus brokerův podíl, je strháván ka?dou noc kvůli otevřeným pozicím. Měli byste vědět, ?e obě tyto čísla jsou záporná. Středy jsou nejru?něj?í dny na swapy. To proto, ?e středy, soboty a neděle jsou svátky. To znamená, ?e v?echny swapy z těchto dní jsou zpracovány ve středu v noci a brzy ráno ve čtvrtek.

Leverage and Margin Call - Fundamental Definitions in Financial Market - MetaTrader Account History

Fundamental Definitions in Financial Market - Swap Interest Rate on Wednesdays, Saturdays and Sundays

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates