Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

Zaklady fundamentalni analyzy

0 0 Vote
Instructor

Zaklady fundamentalni analyzy

Padesátá druhá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme základy fundamentální analýzy, vyhledávání rizik a rizikovou averzi.

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza je roz?ířená metoda vyu?ívána obchodníky před podáváním pokynů. Získává se z překvapivých či aktuálních zpráv od spolehlivých zdrojů. Fundamentální analýza je zalo?ena na úrovni významnosti a dopadu zpráv na tr?ní trend. Vzhledem k nepravidelnosti zpráv je fundamentální analýza poměrně obtí?ná, hlavně proto, ?e události či zprávy mohou mít různé důvody a dopady na různé oblasti. V důsledku toho by obchodníci neměli podávat pokyny čistě na základě fundamentální analýzy. Například poté, co LPG dosáhlo $15, spadlo o $3 kvůli průzkumu nových nalezi?ť.

Na základě geopolitické, politické, sociální a ekonomické situace země mohou mít zprávy různé vlivy na finanční trh dané země. Narozdíl od technické analýzy nemusí fundamentální analýza definovat a rozli?tovat postupy. Například formace hlava a ramena poskytuje určité mno?ství cen TP její hodnotou H, zatímco fundamentální analýza představuje různé stavy na určité ceně. Vět?ina obchodníků preferuje pouze technickou analýzu, nicméně fundamentální analýza má velký efekt na finanční trhy. Ti, kteří kombinují technickou a fundamentální analýzu získají bohatou znalost tr?ních trendů.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

Je doporučeno, aby obchodníci četli raději analýzu ne? zprávy samotné. Čísla a informace ve zprávách mohou mít různý vliv v závilosti na tom, co představují. Obchodník by měl pročíst analýzu určitých zpráv ze spolehlivých stránek a po 3 či 4 letech bude schopen analyzovat zprávy sám. I zku?ení obchodníci mohou ?patně porozumět zprávám.

Kdy? chce obchodník zdokonalit své dovednosti na symbolu, měl by analyzovat a studovat v?echny aspekty symbolu, jako je politická, ekonomická, sociální a geopolitická situace země, kterou reprezentuje daný symbol. Například Euro je měna nejvíce pou?ívána v evropských zemích, tak?e obchodník by měl zjistit politické, ekonomické a sociální podmínky v těchto zemích pro zdokonalení znalosti měny Euro.

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

Obchodník by měl zohlednit plánované zprávy a události spolu s normálními denními zprávami. Denní zprávy mají někdy vět?í dopad na tr?ní cenu, ne? plánované zprávy a události.

Je několik důle?itých témat, kterým musí obchodník plně porozumět.

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

  • Je silněj?í měna ziskověj?í ne? slab?í?

Země se slab?í měnou mohou mít vy??í míru exportovaného zbo?í a ni??í míru importovaných materiálů kvůli ni??ím výrobním nákladům. Turismus do těchto zemí má vy??í míru jako důsledek levněj?ích slu?eb. Proto?e práce či podnikání potřebuje méně kapitálu, najdete zde vy??í počet zahraničních investic. Tak?e slab?í měna má více výhod ne? silněj?í měna. Například Německo dává přednost udr?ení evropské jednoty a oslabování Eura k dal?ím silným měnám pro zvý?ení míry exportu. Kdyby Euro projekt ztroskotal, nizozemská měna, marka, by silně posílila, co? by vedlo k ni??ím mírám exportu zbo?í a ni??ím počtům turistů. Čína potřebuje dr?et svoji měnu tak nízko, jak je to jen mo?né také pro zvý?ení míry exportu. Kdyby se Yuan stal příli? silným, nastal by nedostatek v rozpočtu vzhledem k vysoké populační míře.

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

  • Má inflace nějáké výhodyy pro finanční trh?

Kdy? je ekonomický pokrok a rozvoj, je nevyhnutelné mít nějákou inflaci kvůli vy??í míře po?adavkům k nabídkám. Dokud jsou po?adavký vy??í ne? nabídka, likvidita se zvy?uje. Finanční a ekonomický rozvoj je také následek likvidity. Přesto?e je likvidita součástí progresivní ekonomiky, likvidita musí být dr?ena pod určitou mírou.

Vyhledávání rizik

Ekonomický růst a míra nezaměstnanosti rozvíjí stav hledání rizik, tak?e lidé začnou vybírat kapitál a prostředky z bank, aby je mohli investovat do určitých trhů či podniků. Centrální banka by měla zvý?it úroky pro udr?ení inflace na reálné hodnotě. Úroková míra se mění se změnou inflace. V této situaci je nárust ceny zlata, komodit, akcií a měn s vy??ími úroky, jako AUD a NZD.

Riziková averze

V opačné situaci bude vět?ina lidí vkládat kapitál do bank pro zisk úroku, proto?e nebudou schopni získat profit odjinud. Vzhledem k vysoké hodnotě likvidity na finančním trhu sni?ují banky jejich úrokové míry, aby lidi investovali do svých obchodů. V této situaci je růst u měn s nízkým úrokem, jako jsou USD či GBP. Například trend AUDUSD by ?el směrem dolů, proto?e úrok Nového Zélandu se sní?il. Zlato, komodity a akcie mohou klesnout na ni??í cenu. Zlato se sní?í z $1900 na $1200 kvůli finančnímu kolapsu. Zlato má rostoucí trend v případě vyhledávání rizik, nicméně jeho cena klesá u rizikové averze kvůli nevýhodnému postavení trhu, hlavně v Indii a v Číně.

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates