Flag pattern and its Types -Continuation Market Analysis Strategy

Vlajkova formace a jeji druhy

0 0 Vote
Instructor

Vlajkova formace a jeji druhy

Třicátá pátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formaci ?vlajka?, její druhy a podrobnosti.

Formace ?vlajka?

Vlajka je kontinuální formace a jako bě?ná vlajka má obdélníkový tvar tvořený na ose. Vodorovný obdélník je tvořen několika vlnami se středním sklonem či úrovní vrcholů a údolí.

Býčí vlajková formace se mů?e vytvořit na rostoucím trendu, kde mohou mít vlny úrovňový tvar či lehce klesající sklon. Vlajka s úrovní a mírnými cik-cak zhupy by měla vět?í vliv ne? vlajka se středním sklonem směrem dolů. Vý?ka H mů?e být vypočítána ze vzdálenosti mezi počátečním bodem osy a vrcholem první vlny. Cena TP by byla H či H/2 pipů nad bodem zlomu či údolím poslední vlny a SL mů?e být mezi údolím poslední vlny a úrovní 61.8% Fibonacciho, který je zakreslen na H.

Medvědí vlajka se mů?e vytvořit na klesajícím trendu, kde vlny mohou mít úrovňový tvar či pozvolný sklon nahoru. Vlajka s úrovní a mírnými cik-cak zhupy by měla vět?í vliv ne? vlajka se středním sklonem směrem nahoru. Vý?ka H mů?e být vypočítána ze vzdálenosti mezi počátečním bodem osy a údolím první vlny. Cena TP by byla H či H/2 pipů pod bodem zlomu či údolím poslední vlny a SL mů?e být mezi vrcholem poslední vlny a úrovní 61.8% Fibonacciho, který je zakreslen na H.

Flag pattern and its Types - Continuation Pattern to Confirm Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Zde je několik důle?itých poznámek:

  1. Osa mů?e být buď jedna velmi douhá svíčka nebo několik men?ích spojených svíček ve stejném směru.
  2. Jestli?e obchodník zakreslí Fibonacciho formaci na osu, vlajka nesmí dosáhnout úrovně 61.8% Fibonacciho formace, jinak ji? tato vlajková formace není pou?itelná.
  3. Jestli?e vlajka dosáhne oblasti mez 50%a 61.8% Fibonacciho, TP by byl 27% osy daleko od 0% Fibonacciho. To znamená, ?e pokud obchodník zadá úroveň -0.27% do Fibonacciho návratu, TP by byl na této úrovni se stejným směrem současného trendu na kterém se vytvořila vlajka.
  4. U medvědí vlajkové formace musí obchodník spojit 1. a  2. údolí pro zakreslení výstřihu. Vrchol by se měl vytvořit mezi 1. a 2. údolím. Po 2. údolí by se tr?ní cena měla zvý?it a vytvořit dal?í vlny. Jakmile tr?ní cena projde výstřihem, bude vytvořen bod zlomu.

Flag pattern and its Types - Fibonacci Levels - Candlestick Closing Price - Take Profit Stop Loss

Několik příkladů by mělo objasnit jak se dá tato formace vyu?ít v obchodech. Zde je medvědí vlajka na klesajícím trendu se střední rostoucí vlajkou. TP se dá zjistit pomocí trendové linie, která se zakreslí na H a přemístěním dané trendové linie na vrchol poslední vlny či na bod zlomu. Obchodník by mohl dosáhnout zisku z obchodu polo?ením pokynu na prodej se vstupní cenou na bodu zlomu, SL nad vrcholem poslední vlny do 61.8% Fibonacciho a TP 1183 pipů pod bodem zlomu.

Flag pattern and its Types - H and H/2 Take Profit Prices on MetaTrader Market Price Chart

Po přede?lé formaci dal?í medvědí vlajka. Zakreslením Fibonacciho na novou osu se zjistí H a H/2. Fibonacci by měl být přemístěn na bod zlomu či na vrchol poslední vlny pro zji?tění přesné ceny TP. Cena dosáhla 50%Fibonacciho, tak?e mů?e pokračovat k úrovni -0.27% Fibonacciho. Obchodník mů?e přidat novou úroveň přes Fibo úrovně v okně Fibo vlastností. Obchodník mů?e zadat M do okna popisu. Kdy?obchodník nezmění umístění Fibonacciho, cena by klesla na úroveň M. Dal?í vlajková formace mů?e být nalezena zde. Na rostoucím trendu mů?e obchodník najít býčí vlajkovou formaci. Trendová linie definuje osu a obdélník dané vlajkové formaci. Předpokládalo se, ?e cena dosáhne ceny TP. Bylo by vhodněj?í stanovit cenu TP vlo?ením trendové linie H na poslední údolí místo bodu zlomu. Vlajkových formací by bylo mnoho s uspokojivými efekty na volatilních trzích. Na trendu by byla krátká a malá vlajková formace, kterou by měl obchodník nalézt pro zdokonalení jeho/její schopnosti obchodovat.

Flag pattern and its Types - Shaft and Main Body - Forex MetaTrader Market Price Chart

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates