False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Forex

Strategie falesneho prorazeni s potvrzujicimi svickami

0 0 Vote
Instructor

Strategie falesneho prorazeni s potvrzujicimi svickami

Padesátá osmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme strategii ?fale?né prora?ení? se svíčkovou formací.

Fale?né prora?ení

Někdy se strategie prora?ení nevytvoří zcela, tak?e se naskytne jiná příle?itost na podání pokynu. Obchodník musí zakreslit suport a rezistenci pro nalezení bodu prora?ení.

První musí obchodník zvolit okraje kanálu okolo range trendu. Po prora?ení kanálu se trend opět vrátil do kanálu. Kdyby se trend dotkl kanálu a zavírací cena svíčky by byla mimo kanál, obchodník by mohl podat pokyn ve směru tohoto prora?ení. Kdyby se některá svíčka uzavřela uvnitř kanálu, tato strategie by ji? nebyla platná a spolehlivá.

Tato strategie se dá vyu?ít na v?echny symboly, které tvoří kanál na jejich range trendech, jako jsou EURUSD, GBPUSD, stříbro, zlato a ropa.

False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Bullish and Bearish Trading Signals on Volatile or Range Market

Tato strategie se dá aplikovat na v?echny timeframy, nicméně nejlep?í jsou H4, denní a týdenní.

Nákupní pokyn mů?e být podán kdykoliv se svíčka vytvoří nad kanálem, nad býčí obrácenou svíčkou, která se vytvořila po po trendu pullback.

Prodejní pokyn mů?e být podán kdykoliv se svíčka vytvoří pod kanálem, pod medvědí obrácenou svíčkou, která se vytvořila po trendu pullback.

Pokud je H vý?ka kanálu, cena TP mů?e být H či H/2 pipů od vstupní ceny.

False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Pullback Trend after Bullish and Bearish Reversal Points

Strategie prora?ení je vhodná na volatilních trzích, obzvlá?ť při otevíracích časech trhů jako je New York.

V MT4 je range trh na GBPUSD. Kanál mů?e být specifikován vlo?ením boxu. Po prora?ení se vytvořila býčí svíčka, nicmíně neuzavřela se uvnítř kanálu. Poté co se vytvořila obrácená medvědí svíčka, mohl obchodník podat prodejní pokyn se vstupní cenou pod Low cenou dané svíčky. Dal?í příklad na grafu zlata. Po prora?ení se objevil trend pullback. Vhodný bod pro obchodníka podat prodejní pokyn.

Dal?í dobrý příklad zobrazuje jak po vzniku strategie prora?ení trend pokračovat v rostoucím směru. Obchodník mohl podat nákupní pokyn nad zavírací cenou býčí svíčky. Spolu s touto strategií by měly být dal?í potvrzení, aby mohl obchodník podat pokyny podlo?ené spolehlivými signály.

False Breakout Strategy with Candlestick Confirmation - Head and Shoulder, Double Top and Bottom

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates