Economic Calendar and Forex Factory - Trading Market Analysis

Nastroje a stranky financniho trhu

6 1 Vote
Instructor

Nastroje a stranky financniho trhu

Sedmnáctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si povíme o nástrojích a webech finančního trhu, webových odkazech, forex factory, ekonomickém kalendáři, stránkách o novinkách, analytických a vzdělávacích stránkách a fórech.

Máme řadu stránek, které nabízejí různé informace, jako například:

Online zprávy ?Tyto stránky poskytují aktuální zprávy. Tyto zprávy mají přímý i nepřímý dopad na dlouhodobý i krátkodobý vývoj trhů. Tyto stránky nabízí analýzu zpráv od finančních expertů a jsou tedy velmi u?itečné.

Analytické stránky ?Tyto stránky nabízí technické a fundamentální analýzy v různých metodách.

Vzdělávací stránky ?Tyto stránky obsahují vět?inou forexové ?koly se vzdělávacími materiály a kurzy pro v?echny různé úrovně obchodníků.

Economic Calendar and Forex Factory - Trading Key News and Release Date - Influence and Impact on Trend

Fóra ? tyto stránky jsou velmi populární. Je zde prezentováno jedno či více témat a lidé zde o nich mohou diskutovat. Sdílí své názory a zku?enosti a sna?í se téma vysvětlit aby bylo co nejjednodu??í. 

Ekonomický kalendář ?ten popisuje časy a datumy různých událostí, jako:

Zprávy, země kterých se týkají, časy zveřejnění, důle?itost zpráv, hodnota a stupeň zpráv, předpověď trhu po zveřejnění, jaký bude jeho směr (stoupající či klesající), aktuality, časy prohlá?ení a dal?í zprávy.

Forex Factory

Forex factory je největ?í zdroj přístupný obchodníkům a klientům. Je to také největ?í obchodní fórum a ekonomický kalendář.

Spolehlivé stránky

Existuje řada spolehlivých stránek, ze kterých mů?e klient získat informace a zprávy, jako jsou Bloomberg.com, Reuters.com, Cnn.com, Euronews.net a Cnbc.com.

"Economic

Jsou také stránky, které nabízí slu?by čistě na finančních trzích a forexu, jako:

●Fxstreet.com který má také ekonomický kalendář a mnoho dal?ích zajímavých sekcí

●Babypips.com který nabízí velmi zajímavé vzdělávací balíčky

●Forexpeacearmy.com který nabízí informace o brokerech a jejich spolehlivosti. Obchodníci mohou také nechat komentáře pro dal?í a usnadnit jim tak rozhodování mezi brokery.

Economic Calendar and Forex Factory - News Category and Releasing Time - Bullish or Bearish Trend

Prohlídka stránek

Toto je Forexfactory.com. Jak vidíte, obsahuje různé sekce, jako je úvod, fórum, zprávy, kalendář, trh a brokeři.

Jsou zde také v?echny novinky o obchodech, interaktivní obchodní fóra i ?havé zprávy. Je zde také sekce pro fóra, informace o procentu dlouhých (buy) a krátkých (sell) pozic na trhu, informace o různých instrumentech, které trhy jsou otevřeny a statistiky obchodníků.

Nezapomeňte, v?e co zde vidíte je aktuální.

Tato sekce je fórum obsahující nejnověj?í zprávy a témata.

Je mo?né vidět časy, ve kterých byly zprávy zveřejněny i s komentáři a názory k nim.

Obchody

 V dal?í sekci si povíme o obchodech a vý?ích transakcí u různých instrumentů. Toto platí pro lidi s reálnými účty, seřazeno dle jejich zisku, jako například PAMM a MAM. dal?í sekce zobrazuje procento nákupních a prodejních otevřených pokynů na různé instrumenty.

V dal?í sekci je kalendář, který je velmy důle?itý. Vidíte zde týdenní úsek, data a časy. Zde je zobrazen den zpráv a zde čas vyhlá?ení, měny indikují kterých zemí se zprávy týkají. Je také zobrazena měna a její dopad, například červená barva představuje velký dopad, oran?ová střední a ?lutá malý dopad.

Titulky zpráv jsou zobrazeny v dal?ím sloupci, v detailech nové stránky. Zdroj zpráv je uveden zde, na příklad tyto zprávy zveřejnilo japonské ministerstvo financí. Podaná opatření představují srovnání mezi exportem a importem a jaký dopad budou mít na ekonomiku. Obvyklý efekt znázorňuje, ?e pokud je skutečná cena vy??í ne? předpovídaná, měna se stane silněj?í. Dal?í pole uvádí čas zveřejnění dal?ího periodika. Dal?í pole zobrazuje přesný čas pří?tích zpráv. Zde je uveden krátký popis zpráv od Forex Factory. Důvod důle?itosti zpráv je uveden zde. Dal?í podrobnosti o této zprávě jsou zobrazeny zde. Některé zprávy mohou mít vět?í dopad na trh ji? z předpovědi, jak mů?eme vidět zde. Kdy? byl samotný dopad lep?í ne? předpověď, barva by byla zelená, zatímco hor?í by byl indikován červenou. ?lutý ukazatel zobrazuje, ?e zprávy či zveřejněné statistiky byly aktualizovány a měli byste to vzít v potaz. Na příklad zde bylo 1.0%, zatímco nová zpráva činí 1.2%. Toto má velký dopad na trh. Tak?e pozitivní dopady jsou zobrazeny zelenou barvou a negativní červenou barvou.

"Economic

V této sekci mů?ete vidět v?echny data v měsíci a jak vidíte, zelená část zobrazuje aktuální týden. Je mo?né procházet kalendář v týdenním zobrazení, kontrolovat předchozí a následující týdny; je mo?né také změnit zobrazení kalendáře na měsíční či roční.

"Economic

Dal?í část je o zprávách z celého světa. Jak vidíte, jsou zde zprávy s časem zveřejnění a zdrojem. Kdy? se podíváte na tuto sekci, uvidíte bankovní úrokové sazby.

Zprávy

Jak jsme zmínili dříve, existují dal?í stránky, které nabízí aktuální zprávy.

Bloomberg, Euro news, CNN a CNBC nabízí velmi důle?ité a cenné analýzy.

Toto je Fxstreet, který nabízí ekonomický kalendář podobně jako Forex Factory a má také dal?í sekce, které mohou být pro obchodníky u?itečné. Tyto stránky obvykle nabízí více zpráv ne? Forex Factory.

Toto je BabyPips.com, velmi u?itečný zdroj vzdělávacích programů a materiálů. Kdy?vstoupíte do ?kolní sekce, uvidíte různé úrovně, jako mateřská ?kola, prvák a tak dál. Také jsou zde jiná témata, jako oscilátory a pivoty.

Tyto stránky jsou Forex peace army, které jsou velmi populární mezi obchodníky a nabízí informace o brokerech.

"Economic

Obsahují u?itečné informace o expertních systémech, které byly otestovány. Existují samo?řejmě i dal?í stránky, my jsme vám předvedli ty nejpopulárněj?í a nejspolehlivěj?í.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates