Double Top and Double Bottom Patterns - Bullish and Bearish

Formace dvojity strop a dvojite dno

0 0 Vote
Instructor

Formace dvojity strop a dvojite dno

Třicátá první lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci se podíváme na formace ?dvojitý strop? a ?dvojité dno?.

Formace ?dvojitý strop?

Kdy? se na rostoucím trendu vedle sebe vytvoří dva vrcholy, mů?eme zakreslit formaci dvojitý strop vlo?ením dvou úrovňových čar na nejvy??í vrchol a na údolí mezi vrcholy. Vý?ka vrcholů mů?e být stejná nebo rozdílná proto?e se li?í čas jejich tvorby. Výstřih, známý jako potvrzující linie, musí být úrovňová čára specifikující bod zlomu, kde mů?e obchodník podat pokyn. Údolí mezi dvěma vrcholy NESMÍ přesáhnout 38.2% Fibonacciho formace, která by měla být zakreslena od počátečního bodu trendu po vrchol první vlny. H je vzdálenost mezi vrcholem nejvy??í vlny a výstřihem a musí být svislá. Cena TP by byla H pipů od bodu zlomu, zatímco cena SL je nad vrcholem druhé vlny.

Formace ?dvojité dno?

Na klesajícím trendu se formace dvojité dno vytvoří dvěma po sobě jdoucími údolími, které mají různé vý?ky a ?ířky. Výstřih, či potvrzující linie, je čára úrovně na bodu vrcholu, který naznačuje bod zlomu. Jestli?e bod zlomu přesáhne úroveň 38.2% Fibonacciho formace, která je zakreslena od počátečního bodu trendu po první údolí, formace dvojité dno je nepou?itelná. H je svislá vzdálenost mezi dnem nejdel?ího údolí a výstřihem. Cena TP je vzdálená H pipů od bodu zlomu, zatímco cena SL je ní?e ne? druhé údolí.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two peaks and A Valley-Speculated Downward Trend Bearish

Podíváme se na několik u?itečných příkladů v MT4. Jedna z nejdůle?itěj?ích podmínek formace je ta, ?e údolí u dvojitého dna nesmí přesáhnout úroveň 38.2% Fibonacciho formace ve zhoupnutí. V tomto příkladu je zakreslen Fibonacci od počátečního bodu trendu po vrchol del?í vlny. Údolí přesáhlo úroveň 38.2%, tak?e formace dvojitý vrchol nebyla vytvořena. Dal?í příklad pro formaci dvojité dno mů?e být zakresleno, tak?e Fibonacci je zakreslen od počátečního bodu zhoupnutí po údolí del?í vlny. Obchodník mů?e zakreslit tvar trendu pomocí vlo?ení trendové linie a výstřihu na bod vrcholu. Bod vrcholu nedosáhl úrovně 38.2%, tak?e tato formace dvojité dno je spolehlivá. Dal?í Fibonacci mů?e být zakreslen svisle od údolí del?í vlny po výstřih pro zji?tění počtu pipů H a H/2 nad bodem zlomu. Obchodník se mů?e přesunout na část klesajícího směru v grafu. H je 202 pipů a trend protnul hodnotu TP s drobněj?ím kolísáním.

Double Top and Double Bottom Patterns - Valley and Peaks on Fibonacci Levels - Bullish and Bearish Price Trend

Dal?í příklad dvojitého stropu ve kterém se po sobě vytvořily dva vrcholy. Obchodník mů?e zakreslit trendové linie této formace a vlo?it Fibonacciho formaci pro objasnění, zda údolí překročilo úroveň 38.2%. Jak vidíme, údolí nepro?lo touto úrovní, tak?e tato formace dvojitý strop je platná a bod zlomu mů?e být zji?těn zakreslením výstřihu. Fibonacci objasňuje cenu TP pod bodem zlomu s hodnotami H/2 a H pipů.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two Valleys and A Peak-Speculated Upward Trend Bullish

Jestli?e se formace dvojitý strop vytvoří na určité časové ose, obchodník mů?e změnit časovou osu na jinou. V tomto příkladu zobrazují úrovně rezistencí dal?í formaci pro prodejní pokyn. Díky re?imu akční ceny mů?e obchodník polo?it prodejní pokyn před zformováním bodu zlomu. Poté co cena dosáhla úrovně rezistence do?lo k několika poklesům na časové ose D1. Na H4 mů?e obchodník zjistit, zda zde není dal?í formace, tak?e úsek mů?e být označen pro sna??í identifikaci oblasti. Na druhém vrcholu formace dvojitý strop je Engulfingova svíčka, obchodník tedy mů?e polo?it pokyn na prodej pod Engulfingovou svíčkou pro vět?í zisk s hodnotou SL nad davou svíčkou. Kdy? tr?ní cena dosáhne bodu zlomu, obchodník mů?e dosáhnout více ne? 90 pipů zisku. SL by byl okolo 70 pipů a TP 261 pipů, tak?e odměna by byla asi 4-krát vy??í ne? riziko. Je výnosněj?í identifikovat směr trendu pomocí různých formací, obzvlá?ť kdy?svíčková formace vytvoří formaci dvojitý strop.

Double Top and Double Bottom Patterns - Trading Signal Confirmations - H and H/2 Take Profit Neckline Breakout

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates