Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Pattern

Formace dvojity strop a dvojite dno

0 0 Vote
Instructor

Formace dvojity strop a dvojite dno

?edesátá druhá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme formace dvojitý strop, dvojité dno a svíčkové formace.

Dvojitý strop, dvojité dno a svíčka 

Dvojitý strop a dvojité dno jsou silné a spolehlivé formace, které mohou být kombinovány s mnoha jinými formacemi a strategiemi. Obchodník mů?e z formace dvojitý strop/dno dosáhnout velmi úspě?ných obchodů, pokud rozpozná ?patné podmínky těchto formací.

Obchodník mů?e vyu?ít RSI pro nalezení divergence a silných a spolehlivých svíček spolu s formací dvojitý strop či dno pro identifikaci bodů obratu tr?ního trendu.

Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Patterns on Breakout Point of Neckline

Silná medvědí svíčka, jako je padající hvězda, temný mrak či medvědí Engulfing, či  býčí svíčka, jako je býčí Engulfing, kladivo a ostrá čára, mohou být vyu?ity spolu s dvojitým stropem/dnem pro získání dobrých a potvrzených signálů.

Vstupní cena mů?e být zji?těna Low, resp. High cenou svíček na prodejní, resp. nákupní pokyny.

Tato strategie je vyu?itelná u v?ech symbolů, jako je EURUSD, GBPUSD, stříbro, zlato a ropa.

Více úspě?né a spolehlivé signály jsou generovány na H4 a del?ích timeframech.

Double Top and Double Bottom Pattern - Bullish and Bearish Candles - Engulfing, Piercing Line and Hammer Pattern

Po vytvoření formace dvojité dno se na druhém údolí vytvořila medvědí svíčka s úrovní okolo 30 na RSI trendu ve chvíli generování nákupního signálu.

Na druhou stranu, po vytvoření formace dvojitý strop a silné býčí svíčce na druhém vrcholu, kde je RSI trend okolo úrovně 70, do?lo k vygenerování prodejního signálu.

Na grafu GBPUSD se vytvořila formace dvojitý strop, kde RSI ukazoval divergenci a také se vytvořila svíčka padající hvězda, která je zároveň formace temný mrak. Její High cena je nad High cenou přede?lé svíčky a její otevírací cena je nad zavírací cenou přede?lé svíčky, tak?e jde o velmi silnou medvědí svíčku. Předpokládalo se, ?e jestli cena půjde ní?e, ne? její Low, cena by klesla o 160-170 pipů. Mů?eme se domnívat, ?e cena spadne na 1.6660 s dal?ím poklesem. Na denním timeframu grafu GBPUSD vznikla divergence na formaci dvojité dno, která má na posledním údolí Engulfingovu svíčku a do?lo tedy ke vzniku nákupního signálu s první cenou TP 200 pipů nad vstupní cenou. Jakmile cena pro?la výstřih dvojitého stropu, obchodník mohl nastavit druhou cenu TP 400 pipů nad bod zlomu. Zatímco cena SL mů?e být nastavena pod Low cenu dané svíčky, suma obou cen TP mů?e být 600 pipů nad vstupní cenou. Dal?í formace dvojité dno po medvědím trendu, ve které se vytvořila svíčka býčího kladiva po svíčce medvědího kladiva, vznikla formace Tweezer. Obchodník mů?e podat nákupní pokyn se vstupní cenou nad svíčkou býčího kladiva a první cena TP by byla 131 pipů nad vstupní cenou, zatímco cena SL 173 pipů pod.

Double Top and Double Bottom Pattern - Buy and Sell Signals of Forex Market - RSI Overbought Oversold

Obchodník mů?e zkombinovat formaci dvojitý strop/dno s jinými formacemi a strategiemi, jako jsou RSI, Andrews Pitchfork či čáry suportu a rezistence a úrovně. Nejlep?í timeframy jsou H4, denní a týdenní.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates