Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Technical Analysis

Dvojity strop a dno v RSI strategii

0 0 Vote
Instructor

Dvojity strop a dno v RSI strategii

?edesátá první lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme dvojitý strop a dvojité dno v RSI strategii.

Dvojitý strop a dvojité dno v RSI oscilátoru  

Hodnota RSI mů?e být nastavena na 14, zatímco 2 úrovně jsou upraveny na 30 a 70. Kdykoliv cena projde úrovní 30 směrem nahoru a úrovní 70 směrem dolů poté co se úspě?ně vytvořilo dvojité dno či dvojitý strop, je vygenerován nákupní či prodejní signál.

Obchodovatelné symboly                          

Tato strategie mů?e být vyu?ita u v?ech symbolů, obzvlá?tě u EURUSD, GBPUSD, stříbra, zlata a ropy.

Timeframy

Přesto?e tato strategie funguje na v?ech timeframech, nejlep?ích výsledů je dosa?eno na H4, denních a del?ích timeframech.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Levels 30 and 70 Overbought and Oversold Regions

Nákup a prodej

Kdy? se vytvoří formace dvojité dno pod úrovní 30 v RSI a poté trend RSI projde úrovní 30 směrem nahoru v bodě, kde tr?ní cena začíná v rostoucím trendu, například býčí svíčkou, obchodník mů?e podat nákupní pokyn.

Kdy? se vytvoří formace dvojitý strop nad úrovní 70 v RSI a poté trend RSI projde úrovní 70 směrem dolů v bodě, kde tr?ní cena začíná v klesajícím trendu, například medvědí svíčkou, obchodník mů?e podat prodejní pokyn.

Take profit /Stop Loss

Cena TP mů?e být zvolena následovně:

  1. Příslu?nou obrácenou formací na tr?ní ceně v bodě kde čára RSI pro?la úrovní 30 směrem nahoru či úrovní 70 směrem dolů.
  2. Vhodnou svíčkovou formací v daném bodě. Hodnota TP se rovná délce svíčky.
  3. Kdy? se RSI trend dotkne úrovně 50.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Bullish and Bearish Trend after Reversal Trading Signals

Stop Loss mů?e být získán ze svíčky nebo obrácené formace na tr?ním grafu.

Tato strategie podá vhodný a kvalitní signál, kdy? se zkombinuje s obrácenými formacemi a svíčkami, hlavně na H1 a del?ích timeframech.

Na grafu GBPUSD v platformě MT je několik příkladů v H1 timeframu. Formace dvojité dno se vytvořila na tr?ní ceně a RSI, tak?e jakmile RSI pro?lo úrovní 30 směrem nahoru, obchodník mohl podat nákupní pokyn s určitými TP a SL cenami, které mohou být vykalkulovány formací dvojité dno na tr?ní ceně. Dal?í příklad na medvědím trendu s dvěmi formacemi dvojité dno na tr?ním trendu a RSI. Poté, co RSI trend pro?el úrovní 30, tr?ní trend ?el směrem k bodu zlomu. Na konci medvědího trendu se vytvořily formace dvojitý strop na tr?ním trendu a zároveň na RSI a následoval klesající trend. Dal?í formace dvojitý strop na rostoucím trendu, kde se vytvořil dvojitý strop i na RSI. Poté, co trend RSI pro?el úrovni 70, do?lo ke změně na klesající trend.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - MetaTrader Price Chart - Relative Strength Index

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates