Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Divergence a konvergence

0 0 Vote
Instructor

Divergence a konvergence

Čtyřicátá druhá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si vysvětlíme divergenci a konvergenci.

Divergence a konvergence

Kdy? objem transakcí nepodporuje směr daného trendu i přes dal?í postup, potom nastane divergence či konvergence. Na příklad, cena se zvý?ila na určitou úroveň s pokračujícím směrem nahoru, nicméně vět?ina obchodníků ji? neměla tendenci pokládat pokyny na nákup a někteří z nich uzavřeli pozice. Ve stavech konvergence a divergence trend pokračuje v současném směru s malými pokyny podanými obchodníky.

Divergence

U stavu divergence pokračuje tr?ní cena v rostoucím směru a nové vrcholy jsou vý?e ne?ty přede?lé s rostoucím trendem, nicméně trend oscilátoru je klesající a nové vlny a vrcholy jsou ní?e ne? přede?lé vlny. Toto dokazuje, ?e obchodníci nepodporují dal?í růst, přesto tr?ní cena roste. Divergence neukazuje ?ádné prodejní pokyny, ale odrazuje obchodníky z pokládání pokynů na nákup. Je doporučeno zavřít pozice na nákup.

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Konvergence či negativní divergence

U stavu konvergence pokračuje tr?ní cena v klesajícím směru a nové údolí jsou ní?e ne? ty přede?lé s klesajícím trendem, nicméně trend oscilátoru je rostoucí a nové vlny a údolí jsou vý?e ne? přede?lé údolí. Toto dokazuje, ?e obchodníci nepodporují dal?í pokles, přesto tr?ní cena klesá. Konvergence neukazuje ?ádné nákupní pokyny, ale odrazuje obchodníky z pokládání pokynů na prodej. Je doporučeno zavřít pozice na prodej.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Divergence se tvoří na vrcholech, zatímco konvergence v údolích. RSI, MACD a AO jsou nejefektivněj?í a nejpopulárněj?í oscilátory, které mohou často nalézt konvergenci a divergenci. Obchodníci musí vzít v úvahu, ?e vět?inu času nejsou divergence a konvergence platné a neukazují správný směr trendu, proto?e mají opačný směr ne? tr?ní trend.

V platformě MT4 vlo?íme do grafu MACD. Na rostoucím tr?ním trendu s vy??ími vrcholy ukazuje MACD klesající trend, ve kterém jsou nové vrcholy ni??í ne? přede?lé vrcholy. Tento stav ukazuje, ?e obchodníci nepodpořili dal?í růst tr?ní ceny. Dal?í kontrola prvních dvou vrcholů ukazuje, ?e trend pokračoval v rostoucím směru i přesto, ?e MACD ukazovalo silnou divergenci v této oblasti. Zde je dal?í příklad, kde tr?ní cena měla rostoucí trend a MACD klesající trend. V tomto příkladu by obchodník neměl pokládat nákupní pokyny, proto?e tr?ní trend klesá. Příklad konvergence na tr?ním klesajícím trendu ukazuje, ?e prodejní pokyn nebylo vhodné otevírat v této oblasti. Tr?ní cena klesla, zatímco trend MACD měl rostoucí směr. Obchodník mů?e také pou?ít RSI pro nalezení divergence a konvergence na tr?ním trendu. Na klesajícím trendu trhu měl RSI rostoucí trend. Konvergence mů?e být nalezena spojením údolí obou trendů přes menu trendových linií. Dal?í konvergence se vytvořila na jiném časovém úseku. I přes klesající trend trhu se trend RSI zvý?il, tak?e ?lo o nevhodný bod pro otevření prodejních pokynů. Divergence se vytvořila na dal?ích vlnách, kde měl tr?ní trend rostoucí směr a trend RSI klesal. MACD je vhodněj?í pro nalezení konvergencí a divergencí ne? RSI.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Obchodník musí zohlednit několik poznámek pokud plánuje podávání pokynů za pomoci divergence či konvergence;

  • Některé obrácené formace, jako je hlava a ramena, dvojitý strop a dno či klín, mohou potvrdit konvergenci či divergenci pro podání správného pokynu.
  • Překoupení a přeprodání mohou potvrdit upřednostněný pokyn podaný na základě konvergence či divergence.
  • Divergence a konvergence potvrzují, ?e musí obchodník uzavřít pozici, která má shodný směr s tr?ním trendem.
  • Kdy?dojde ke krátkému obrácenému zhoupnutí na dlouhém trendu, konvergence a divergence se mohou vyu?ít k nalezení bodů pro podání pokynů se stejným směrem jako má dlouhý trend.
  • Obrácené svíčky mohou potvrdit signály konvergence či divergence.
  • Fibonacciho formace mů?e být vyu?ita pro potvrzení signálů konvergence či divergence.
  • Čáry suportu a rezistence mohou být vyu?ity pro potvrzení signálů konvergence či divergence.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates