Different Types of Trading Account - Floating and Fix Spread

Druhy obchodnich uctu

0 0 Vote
Instructor

Druhy obchodnich uctu

Osmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci probereme různé typy obchodních účtů a výběr vhodného a seznámíme vás s mikro trhem či přímým tvůrcem trhu a STP účty.

Mnoho lidí, kteří by rádi otevřeni účet u brokera a začali obchodovat neví, jak správně zvolit typ účtu. Na konci této lekce byste si měli být dostatečně jistí volbou toho správného.

Účty s fixním spreadem

Prvním typem obchodního účtu je účet s fixním spreadem. Na příklad nejni??í spread u EURUSD jsou obvykle 2 pipy a u volatilního trhu s velkým mno?stvím ostrých změn ceny se nemění, zůstává fixní.

Spread je čtyřmístná hodnota. Brokeři obvykle nabízejí spread svým klientům bez změn v hodnotě, tak?e i v případě rychlých pohybů garantují hodnotu čekajících pokynů, obzvlá?ť potom u pokynů take profit a stop loss.

Different Types of Trading Account - Fix and Floating Spread - STP, NDD and ECN - Commission and Spread Fee

Účty s pohyblivým spreadem

Druhým typem obchodního účtu je účet s pohyblivým spreadem. Ty začínají na ni??ích hodnotách ne? účty s fixním spreadem. Na příklad na EURUSD začínají na 1,5 pipu, ale jakmile dojde k vy??ím pohybům na trhu, u spreadu dojde ke značné změně. V tomto případě u EURUSD je to 3 či 4 krát víc ne? je minimální hodnota, toto se nazývá ?roz?íření spreadu?.

Tyto účty zobrazují obvykle pěticiferné hodnoty cen, aby byly rozdíly snadno rozeznatelné. Vzhledem ke změnám na trhu dochází ke změně v mar?i spreadu. Změna mar?e má přímý dopad na va?e pokyny, co?mů?e mít za následek automatické otevření či uzavření va?ich pokynů.

Účty s přímým přístupem

Třetím typem jsou účty s přímým přístupem.

Different Types of Trading Account - Different Trading Account of Exness - Cent, Mini, Classic and ECN

Ty se dělí na:

▪STP či účty Straight Through Processing;

▪ECN či účty elektronické komunikační sítě;

▪NDD či účty bez Dealing Desk. 

S těmito účty brokeři uvádí, ?e jde o účet přímo napojený na trh a nedochází u nich k ?ádné dal?í manipulaci. To znamená, ?e v?echny ztráty a zisky jsou přímým odrazem trhu a broker s jejich plněním nemá nic do činění. Tyto typy účtů zobrazují také pěticiferné hodnoty a transakce zde probíhají velmi rychle, díky tomu, ?e jsou přímo napojeny na trh samotný.

Druhy komisí a spreadů

U těchto účtů je důle?ité vědět, ?e někteří brokeři účtují pouze spread, jiní kombinaci spreadu a komisí a jiní jen komise.

Different Types of Trading Account - MT4 Fixed, Floating, NDD and Ctrader STP Fibo Group - Leverage and Commission

Kdy?se podíváme na některé stránky, například Exness, vidíte jaké jsou základní částky u standardních, centových a mini účtů, a u ECN účtů, u kterých si broker obvykle účtuje komise je zobrazena nula.

Nyní se podívejme na stránky FIBO group. Jak mů?ete vidět, je zde nabídka účtů, fixní, pohyblivé, NDD a STP. Minimální spread pro fixní účet je 2, pro pohyblivý 0,8, pro NDD a STP začíná na nule. Je zde účtována komise, která činí 0,003% z celkové hodnoty.

Podívejme se na dal?ího brokera, Alpari-Forex. Hodnoty účtů jsou opět jasně vidět.

Dal?í je ICM, poskytující klientům řadu účtů jako mikro, standard, prime a profesionální. Tento konkrétní broker nenabí?í klientům ?ádný ECN účet.

Nevýhody účtů s přímým přístupem

Nyní si povíme o nevýhodách účtů s přímým přístupem. Brokeři obvykle vedou své klienty k otevření těchto účtů, hlavně pak pohyblivých a ECN. Měli byste v?ak vědět, ?e tyto účty jsou obvykle vhodnou volbou pro finanční instituce s velkým kapitálem, né pro jednotlivé obchodníky.

Different Types of Trading Account - Nano, STP and NDD Accounts in Alpari - MetaTrader MT 4

To proto, ?e u těchto účtů obvykle dochází k dramatickým růstům ve spreadu, vět?ím ne? u pohyblivých, u kterých se spread roz?íří jen na určitou hodnotu.

  Na příklad u EURUSD mů?e dojít k růstu a? na 29 pipů a u zlata a? na 120, 130 nebo i 150. Mů?e zde dojít k rychlým poklesům páky během extrémních pohybů na trhu, i na poměr 1:25 (1 ku 25)

Na příklad u ECN účtů, jak mů?ete vidět, není páka konstantní hodnota, ale mů?e se kdykoliv sní?it. Toto je velmi nebezpečné pro účet a jeho vlastníka. Dejte si na to pozor při výběru účtu.

Nejnebezpečněj?í moment pro velké ztráty je kdy? má obchodník čekající pokyn. To proto, ?e pokyny nebyly je?tě 100% rozhodnuty a mohou být provedeny kdykoliv; je zde v?dy velké riziko spread se roz?íří. I při zavírání účtu mů?e dojít k poklesu páky, co? mů?e přinést obchodníkům vá?né problémy.

Tvůrce trhu (Dealing Desk)

Je čas představit si market makery (tvůrce trhu) a dealing desk. Investoři o nich mají obvykle mnoho otázek ohledně jejich fungování. Jednodu?e srovnáme market makery a STP. Zkratka pro tvůrce trhu bývá buď MM nebo DD (Dealing desk). Jedná se o brokery, kteří přijali riziko dr?ení určitého mno?ství některé akcie, aby umo?nili tuto akcii obchodovat.

Different Types of Trading Account - Minimum Deposit - Trading Platform - Prime and Professional - Leverage and Commission

To znamená, ?e v?echny transakce jsou zalo?eny na rizikovém managementu brokera a ne na typu účtu. Nezále?í zde na typu účtu, jako s pohyblivým či fixním spreadem nebo STP. V této oblasti koluje mnoho nepravd. Někteří říkají, ?e s tvůrcem trhu nejsou prováděny pokyny a né ka?dý bude proveden; nebo ?e zisk klienta se rovná ztrátě brokera a u STP účtů si broker účtuje jen komise; nebo ?e účty se čtyřmístnými hodnotami nejdou na rozdíl od pětimístných na trh.

Jak jsme ji? uvedli, tyto informace jsou nepravdivé a my to brzy doká?eme popisem brokerových činností.

Pravdou je, ?e účty s fixním spreadem jsou pro klienty nejlep?í volbou pro volnou a přehlednou práci na trhu.

Different Types of Trading Account - Market Maker and Dealing Desk against STP NDD - Leverage

Spolehlivý broker v?dy umo?ní klientům nejlep?í nabídky cen pro nákupní a prodejní transakce. Také s klienty okam?itě sdílí informace, jako jsou aktuální bankovní ceny.

Mají pro klienty ty nejlep?í nabídky, aby tím zjednodu?ily klientům provádění jejich obchodů.

 Mají také mo?nost ovlivňovat páku a hodnotu finančního toku skrze interní transakce a dr?et tak spread na konstantní hodnotě. ?Hluk? na trhu je způsob označení anomálie na trhu, co? je cena zakótovaná vý?e ne?ostatní a mimo vývoj; tyto vás zde neovlivňují.

Měli bychom zopakovat, ?e u spolehlivých brokerů nejsou va?e zisky a ztráty ovlivněny typem účtu ať u? jste předvídali vývoj trhu správně či ?patně. Broker zpracuje vá? pokyn hned jak jej zadáte a s ohledem na aktuální situaci na trhu buď získáte nebo něco ztratíte.

Different Types of Trading Account - Cash Float and Market Chaos - Decimal digit of Symbol on MetaTrader

Mějte na vědomí, ?e počet reklam na pohyblivé a ECN účty je velký a jak jsme ji? zmínili, nejsou vhodné pro klienty ve srovnání s účty s fixními spready, které mají výhodněj?í specifika.

S těmito vědomostmi by mělo být mnohem jednodu??í a bezpečněj?í dosa?ení va?ich cílů.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates