Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Forex

Svickova formace tri v pruhu

10 1 Vote
Instructor

Svickova formace tri v pruhu

?edesátá pátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme býčí a medvědí svíčkové formace ?tři v pruhu?.

Medvědí ?tři v pruhu? svíčka a býčí ?tři v pruhu? svíčka

Na rostoucím rendu, po normální či dlouhé býčí svíčce, se vytvořila medvědí svíčka zcela uvnitř těla přede?lé býčí svíčky. Tak?e High a Low ceny medvědí svíčky by měly být uvnitř těla býčí svíčky. Pokud se po této medvědí svíčce vytvoří dal?í medvědí svíčka s Low a zavírací cenou ní?e ne? Low a otevírací cena býčí svíčky po sobě, potom mů?e obchodník podat prodejní pokyn se vstupní cenou pod Low cenou 2. medvědí svíčky. Cena SL mů?e být nad High cenou 1. medvědí svíčky. X je rozdíl mezi High cenou 1. medvědí svíčky a Low cenou 2. medvědí svíčky. TP cena mů?e být X pipů pod vstupní cenou.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Take Profit Stop Loss Prices

Na klesajícím trendu, po normální či dlouhé medvědí svíčce, se vytvořila býčí svíčka zcela uvnitř těla přede?lé medvědí svíčky. Tak?e High a Low ceny býčí svíčky by měly být uvnitř těla medvědí svíčky. Pokud se po této býčí svíčce vytvoří dal?í býčí svíčka s High a zavírací cenou vý?e ne? High a otevírací cena medvědí svíčky po sobě, potom mů?e obchodník podat nákupní pokyn se vstupní cenou nad High cenou 2. býčí svíčky. Cena SL mů?e být pod Low cenou 1. býčí svíčky. X je vzdálenost mezi Low cenou 1. býčí svíčky a High cenou 2. býčí svíčky. Cena TP mů?e být X pipů nad vstupní cenou.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Reversal Trading Signals for Buy or Sell order

V MT4 je několik příkladů. Na klesajícím trendu se po medvědí svíčce vytvořila býčí svíčka uvnitř těla přede?lé medvědí svíčky. Poté se vytvořila dal?í býčí svíčka s High a zavírací cenou nad High a otevírací cenou přede?lé medvědí svíčky. Obchodník mů?e podat nákupní pokyn nad poslední býčí svíčkou s cenou TP 218 pipů nad vstupní cenou. SL byla ní?e ne? Low cena 1. býčí svíčky.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - MetaTrader Trading Platform

V dal?ím příkladu se po medvědí svíčce vytvořila býčí svíčka uvnitř těla přede?lé medvědí svíčky. Dal?í býčí svíčka s High a zavírací cenou nad High a otevírací cenou medvědí svíčky. TP cena byla nastavena na 199 či 325 pipů nad vstupní cenou.

Dal?í příklad pro prodejní pokyn, po býčí svíčce se vytvořila medvědí svíčka a dal?í medvědí svíčka měla Low a zavírací cenu ní?e ne? Low a otevírací cena býčí svíčky. Obchodník mů?e podat prodejní pokyn poté, co cena pro?la Low cenou 2. medvědí svíčky.

Tato formace mů?e být vysoce zisková. Například po vytvoření této formace cena ostře spadla. Dal?í příklad ukazuje, ?e první medvědí svíčka byla padající hvězda, tak?e dal?í potvrzení k této formaci. Obchodník musí často cvičit, aby se naučil detekovat formace a strategie.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates