Bullish and Bearish Hidden Divergence- Financial Trading Signals 

Medvedi a byci skryta divergence

6 1 Vote
Instructor

Medvedi a byci skryta divergence

Čtyřicátá třetí lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme býčí a medvědí skryté divergence.

Skrytá divergence

Jeden z nejdůle?itěj?ích prvků, které obchodník nezohledňuje je skrytá divergence. Skrytá divergence se tvoří na souhlasném tr?ním trendu, tak?e naznačuje vhodnou cenu pro polo?ení pokynu. Narozdíl od divergence a konvergence, je na základě skryté divergence doporučeno otevřít pokyn.

Najít skrytou divergenci v grafu je slo?ité i po dlouhém cvičení, mnoho obchodníků ji tedy nevyu?ívá.

Skrytá divergence v býčím trendu: Jestli?e je poslední údolí vy??í ne? přede?lé údolí v tr?ním trendu a poslední údolí ni??í ne? přede?lé údolí v oscilátoru, potom se na býčím trendu zformovala skrytá divergence.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Continuation Trading Signals on Agreeing Direction

Skrytá divergence v medvědím trendu: Jestli?e je poslední vrchol ni??í ne? přede?lý vrchol v tr?ním trendu a poslední vrchol vy??í ne? přede?lý vrchol v oscilátoru, potom se na medvědím trendu zformovala skrytá divergence.

MACD, RSI a AO jsou nejlep?í oscilátory pro nalezení skryté divergence v tr?ním trendu. Obchodník mů?e stáhnout upravený AO z PForex.com, který je upravený k lep?ímu vyu?ití.

Obchodníci mohou vlo?it AO, oscilátor Awesome, přes volbu Bill Williams v menu indikátorů. Obchodník mů?e zadat úroven 0 z okna voleb AO. Zde jsou například nějáké vrcholy nad úrovní 0 na grafu AO s rovnocenným vrcholem tr?ního trendu. Jestli?e se vrcholy spojí trendovou linií, čára na tr?ním grafu má klesající směr, zatímco čára na grafu AO má rostoucí směr. V této oblasti se tedy vytvořila skrytá divergence a naznačuje, ?e po ka?dém vrcholu na klesajícím trendu nabere trh dost potenciálu k dal?ímu poklesu. Dal?í příklad skryté divergence na býčím trendu. Údolí trhu a trendy AO se spojí trendovou linií. Trendová linie má rostoucí směr na trhu a klesající směr na grafu AO. Tato skrytá divergence potvrdila po vytvoření dal?í rostoucí trend. Na tomto rostoucím trendu se po krátkých poklesech vytvořil silný potenciál pro rostoucí trend. Dal?í skrytá divergence se vytvořila hned před tímto příkladem. I přesto, ?e je obtí?né nalézt skrytou divergenci, dává skvělou příle?itost k úspě?nému obchodu. Tyto příklady byly zakresleny ručně, nicméně upravený AO, který je k dispozici na PForex.com zakreslí v?echny skryté divergence automaticky. Obchodník mů?e změnit časový úsek pro nalezení více skrytých divergencí na trhu. Zde byl například velmi dobrý bod pro polo?ení pokynu, byl v?ak velmi tě?ko identifikovatelný. V dal?ím příkladu na ?irokém rozsahu se vytvořila skrytá divergence, kterou ne?lo nalézt bez pou?ití upraveného AO. Na grafu zlata se vytvořila skrytá divergence od 2001 do 2014 a byla automaticky zakreslena upraveným AO. Dal?í příklady mohou být nastudovány pro zlep?ení schpnosti nalézt skrytou divergenci na trhu.

Bullish and Bearish Hidden Divergence -  Sell Orders, On Peaks, AO Indicator - Uptrend and Downtrend

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Support and Resistance Levels - Forex Market Analysis

Obchodníci mohou kombinovat skrytou divergenci s jinými formacemi a podmínkami pro nalezení příslu?ných bodů. Zde je několik u?itečných poznámek:

  • Některé obrácené formace, jako je hlava a ramena, dvojitý strop a dno, trojitý strop a dno a klín mohou potvrdit skrytou divergenci pro polo?ení úspě?ného obchodu.
  • Překoupení a přeprodání mů?e potvrdit výhodný pokyn získaný ze skryté divergence.
  • Skrytá divergence potvrzuje, ?e obchodník musí polo?it pokyn, který má shodný směr s tr?ním trendem.
  • Pokud nastane ke krátkému obrácenému zhoupnutí v dlouhém trendu, skrytá divergence se dá vyu?ít k nalezení bodů pro polo?ení pokynů ve shodném směru s dlouhým trendem.
  • Pokračující svíčky mohou potvrdit signály skryté divergence.
  • Fibonacciho formace se dá vyu?ít k získání potvrzení na signály skryté divergence.
  • Čáry suportu a rezistence mohou být vyu?ity pro získání potvrzení na signály skryté divergence.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Double Top Bottom - Fibonacci, Head and Shoulder

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates