Brokerage Revenues and Prime Functions - Over the Counter OTC

Sluzby a odpovednosti brokera

0 0 Vote
Instructor

Sluzby a odpovednosti brokera

Desátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci se podíváme na slu?by brokerů, hlavní odpovědnosti, brokerovy podíly a komise a kompenzace. Mnoho lidí zajímá co vlastně brokeři dělají a jak to dělají. V této lekci si tyto otázky zodpovíme.

Porovnání obchodů

První si porovnáme obchody. Vět?ina obchodů probíhá na hlavních měnových párech jako jsou EURUSD, GBPUD a USDJPY. Dal?í méně bě?né jsou GBPJPY a EURJPY a mezi komoditami je nejobchodovaněj?í zlato.

 A?70-75% obchodů je na párech EURUSD a GBPUSD, proto se broker soustřeďuje hlavně na tyto měny a neustále je monitoruje a porovnává.

Jak ji? víte, na trhu je aktivních mnoho lidí; někteří očekávají růst, jiní pokles, co? znamená, ?e je zde v?dy dostatek lidí kteří kupují a prodávají.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Brokers Services and Policies - Over The Counter OTC

Pro vyjasnění, zde je příklad.

Představte si, ?e máte pokyn na nákup 1000 lotů zlata a zároveň pokyn na prodej 1000 lotů zlata. Mů?e to znít jako vzácná situace, ale ka?dý broker takovým čelí. V tomto případě je to jakoby neproběhla ?ádná transakce. Brokerovy komise se budou pohybovat mezi 100000 a 140000 dolary.

Komise je zalo?ena na kalkulaci 2000 krát hodnota spreadu na zlatě; v tomto případě 50 nebo 70 dolarů, co? dělá 100000 nebo 140000 dolarů. Nejdůle?itěj?í je to, ?e je komise získaná bez jakýchkoliv pohybů obchodů.

Tento scénář je mo?ný u směnáren. Představte si, na příklad 1 milion dolarů, převáděn do země, která také převádí 1 milion dolarů. Tyto hodnoty se shodují, tak?e vlastně k ?ádnému obchodu nedo?lo. Směnárny kompenzují kapitál uvnitř této země a poskytují komise brokerovi. Pokud by zaplatili 0,01 dolaru za 1 dolar, potom by komise činily 10000 dolarů.

Překrývání

Nyní si povíme o překrývání. Brokeři mezi sebou mají dohody na základě kterých spravují účty svých klientů.

Řekněme, ?e koupíte 10000 lotů a prodáte 11000 lotů; rozdíl činí 1000 lotů. Co broker v takové situaci činí se nazývá překrývání. Jednodu?e překryjí jejich účty a obchody s těmi dal?ích brokerů a na základě dohod rozdělí zisky mezi sebe.

Dále se podíváme na zákon OTC či Over the Counter.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Risk and Capital Management - Over the Counter OTC

S vyu?itím risk managementu na světové ceny mů?e broker jednat se svými klienty přímo, závisí to ale na několika bodech:

Země původu klienta

Země ve které si účet otevřeli

Jejich obrat a hodnota transakcí

Měny, které obchodují a jejich flexibilita

Jejich zisky a ztráty

A konečně, jejich základní kapitál

Rozhoduje zde také počet obchodů a jejich hodnota.

Na příklad, tým brokerových specialistů do?el k závěru, ?e dnes dojde k růstu ceny zlata z 1300 na 1305. Díky tomuto předpokladu mů?e broker jednat s klienty prodávajícími zlato přímo namísto převodu jejich pokynů na mezi-bankovní likviditu a tím dosáhnout velkých zisků pokud se předpověď vyplní.

Kdy? směnitel předpoví pokles měny, mohou prodat tuto měnu za současnou cenu i kdy? nemají takové mno?ství této měny. Po určité době, kdy? chtějí doručit prodanou měnu, koupí tuto měnu za ni??í cenu a doručí hotovost kupci. Na příklad směnitel očekává oslabení turecké liry (TRY) proti americkému dolaru (USD). Strana chce koupit 1 milion TRY, proto podá daný pokyn. I přesto, ?e směnitel prodá toto mno?ství kupci, sám takové mno?ství peněz nemá a nekoupí je a? do chvíle, kdy má toto mno?ství peněz dodat. Vzhledem k tomu, ?e čas pro dodání je 1 den po pokynu, cena TRY znatelně poklesne. Směnitel by tedy koupil zbylé mno?ství přesně v čas dodání za ni??í cenu. Směnitel dosáhne značného zisku díky zpo?dění mezi časem pokynu a časem dodání.

Zvy?ování spreadu

Dále se podíváme na zvy?ování spreadu.

Pokud trh kolísá, broker obvykle roz?íří spread aby postavil více klientů a obchodníků, kteří polo?ili pokyn po roz?íření spreadu, do jedné skupiny.

Pokud se na příklad spread u nákupů a prodejů zlata roz?íří z 5 či 7 pipů na 12 pipů, broker mů?e postavit v?echny klienty do mno?iny 24 pipů co? je rovno vzdálenosti 2,4 dolarů a broker mů?e profitovat z ka?dé strany na základě jejich vstupní ceny.

Komise za obchodní aktiva a STP účty

Dal?í téma jsou komise, kterých jsme se ji? dotkly dříve. V minulé lekci o STP a NDD účtech jsme vysvětlili jak broker přichází ke komisím jako jejich příjmům.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Negative Offset and Swap Commission - Spread Overlapping and Opposing

Komise z brokerových swapů

Broker nicméně mů?e také dosáhnout komisí z kladných a záporných swapů, co? se nazývá komise z brokerových swapů.

Brokeři často otevírají velké účty u bank a vět?ích brokerů, a kdy?se chtějí vyhnout OTC zákonu, nebo kdy? hodnota obchodů dosáhne částek nad mo?nosti jejich překrývací kapacity, vykompenzují tyto obchody na jejich účtech u bank a vět?ích brokerů. Tímto způsobem mohou stále z těchto obchodů dosáhnout zisku.

 Na příklad, u bě?ného brokera je na EURUSD spread 2 pipy, zatímco banka brokerovi nabídne 0,3 pipu díky jejich velkým částkám na účtech, co?nechává zisk 1,7 pipu pro brokera.

Dále si povíme o záporném kompenzačním swapu. Jak víte, účty bez swapu neobsahují poplatky za swap a brokeři se zápornými swapy často otevírají účty bez swapů a posílat stejné pokyny na tyto účty.

 Tímto způsobem neplatí ?ádný swap, ale mohou obchodníkům v noci swapy stále účtovat.

 V této lekci jsme probrali nejrůzněj?í druhy komisí brokera. V?echny informace se vztahují ke vnitřní politice brokera.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Swap Commission and Negative Offset - Broker Spread

Nemají nic společného s typy účtů, jako jsou ty s proměnným spreadem, fixním spreadem, STP, PCN či NDD a v?ichni brokeři jsou vázáni vyplatit v?echny zisky jakékoliv straně v jakýkoliv čas. 

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates