Brokerage and Currency Types - Floating and fixed-rate

Typy brokeru a men

3 2 Votes
Instructor

Typy brokeru a men

?está lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci si představíme druhy makléřství a měn a uvedeme hodnoty obchodnů na Forexu. 

Banky, finanční instituce a průkopničtí brokeři

První banky. Ty mohou s pomocí získaných licencí a kreditů nabídnout svým klientům ?irokou ?kálu slu?eb. Pro své dobré klienty a v?echny dal?í brokery jsou podporou jejich nákupů a prodejů. Rozmanitost bank je malá, ale mají silnou schopnost poskytnout svým klientům různé nabídky.

Broker je banka nebo instituce, která nabízí slu?by na finančních trzích. Broker nabízející zahraniční slu?by, jako Forex, poskytuje zároveň mnoho různých dal?ích finančních slu?eb. K takovým patří třeba CITI Bank a Deutsche Bank. Tyto banky patří mezi pěti světově největ?í.

Brokerage and Currency Types - Financial Service Institute - Brokerage Firm Definition

Soukromé makléřství

Nyní k makléřství, které nabízí slu?by na finančních trzích. Existují tuzem?tí brokeři, kteří jsou ve skutečnosti směnárny či banky nabízející slu?by směnáren.

Existují také akcioví makléři, kteří se zaměřují hlavně, ale né výhradně na akciový trh. Existují také zahraniční brokeři, jako například Forex.com, kteří nabízí v?echny typy finančních slu?eb, včetně akciového trhu. Mezi známé brokery tohoto typu patří FXPro, Fibo Group, či HotForex.

Nyní si povíme o objemech transakcí na finančních trzích, hlavně ve Forexu. Tento trh je mezibankovní síť, ve které dochází od roku 2008 k transakcím ve vý?i 1,7 miliard dolarů denně. Se zvy?ujícími se schopnostmi lidí porozumět financím a rostoucími technologiemi, vznikly mnohým finanční příle?itosti dosáhnout na těchto trzích zisku. Nyní, s dominancí internetu, čínských bank a nových obchodníků, dosáhly v roce 2013 denní objemy obchodů téměř 3,2 miliard dolarů. To je růst o 1,5 miliard denně za 5 let.

Brokerage and Currency Types - Monetary Institutions and Forex Broker Policy

Abychom určili hodnotu trhu, je potřeba zvá?it několik bodů.

Za prvé, tr?ní cena se v?dy volně pohybuje. To závisí na poptávce mezi kupci a prodejci na trhu.

A za druhé, neexistují limity na zvý?ení či sní?ení ceny.

Určení tr?ní ceny na mezinárodních trzích není na jedné organizaci, ale závisí na nabídce a poptávce mezi bankami a finančními institucemi. Podobá se to cenám nemovitostí, kde ?ádná jedna organizace neovlivní a neupraví cenu.

Brokerage and Currency Types - Types of Foreign Currencies - Floating and Non-floating Currency

Pro zopakování, cena se v?dy mění vzhledem k přítomnosti kupuců a prodejců na trhu.

Organizace a instituce s jejich zásadami mohou pouze uvést směr trhu. Tr?ní hodnota je ovlivněna daněmi, národními a mezinárodními finančními zprávami.

Druhy zahraničních měn

Zahraniční měny jsou rozděleny do dvou skupin: plovoucí a neplovoucí měny.

Plovoucí měny jsou ty, jeji? cena se zakládá na nabídce a poptávce, jako například USD, GBP či JPY.

Neplovoucí měny jsou ty, jeji? cena je tvořena vládami a centrálními bankami.

 Pouze plovoucí měny je mo?no obchodovat na FOREXu.

Brokerage and Currency Types - Major, Floating and Non-Floating Currencies in Financial Markets

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates