Breakout Strategy and Pullback strategy - Forex Trading Signals

Strategie breakout a pullback

0 0 Vote
Instructor

Strategie breakout a pullback

Padesátá sedmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme strategie breakout a pullback.

Breakout strategie 

Breakout strategie je vhodná pro range trhy, kde se trendy vyskytují po velmi dlouhých časech. Obchoník mů?e zakreslit kanál na range trhu pro stanovení, zda je kanál horizontální či skloněný. Suporty a rezistence by také měly být stanoveny. Oblasti zlomu mohou být na trhu range či trhu s trendem.

Vstupní bod

Obchodník musí zaznačit kanál okolo daného range trhu. Poté co je kanál prolomen trendem a následoval pullback trend směrem ke kanálu, obchodník mů?e po určité silné obrácené svíčce vytvořené na okreji kanálu podat pokyn.

Obchodovatelné symboly

Tato strategie mů?e být vyu?ita pro v?echny symboly na range oblastech, například EURUSD, GBPUSD, zlato, stříbro a ropa. Nejvhodněj?í symboly pro tuto strategii jsou ropa a zlato.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Support and Resistance Levels on Market Trend and Price

Časové úseky

Obchodník mů?e zvolit v?echny timeframy, nicméně ty nejvhodněj?í pro tuto strategii jsou H4 a denní.

Nákupní a prodejní pozice

Na levém grafu, poté co cena kolísala ve skloněném kanále, jej prolomila a následoval pullback trend. Zanedlouho se vytvořila obrácená svíčka poblí? okraje kanálu, na bodu pullback, tedy cena se zvý?ila směrem nahoru. Obchodník mů?e podat nákupní pokyn nad býčí svíčkou, poté co se dotvořila. Formace býčí vlajky se vytvořila v kanále, tak?e obchodník mů?e zjistit hodnotu TP změřením vý?ky H první vlny. Cena TP mů?e být H pipů nad vstupní cenou, zatímco cena SL je ní?e ne? low cena dané býčí svíčky.

Na pravém grafu, po oscilaci ceny ve skloněném kanále do?lo k jeho prolomení a následoval pullback trend. Nakonec se vytvořila obrácená medvědí svíčka poblí?okraje kanálu, na pullback bodě, tak?e cena ?la směrem dolů. Obchodník mů?e podat prodejní pokyn pod low medvědí svíčky poté, co se zcela dotvořila. Formace ?klín? nebo dvojitý strop se vtvořila v kanálu, tak?e obchodník mů?e zjistit hodnotu TP změřením vý?ky H poslední vlny. Cena TP mů?e být H pipů pod vstupní cenou a cena SL vý?e ne? high cena dané medvědí svíčky.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Trading Platform Timeframe and Symbols - Entry and Close Points

Trend nesmí níkdy protnout kanál dovnitř po pullbacku a zároveň se svíčka musí dotknout okraje daného kanálu.

Příklad v platformě MT4 na rostoucím range trendu ukazuje vytvoření trojúhelníkové formace před vznikem zlomu. Poté se trend vrátil na okraj trojúhelníkové formace a poté se vytvořila Engulfingova svíčka, tak?e obchodník mů?e podat nákupní pokyn se vstupní cenou nad svíčkou. TP by byl 100 pipů nad vstupní cenou a SL pod svíčkou. Dal?í příklad se stejnou formací. Svíčka ?ostrá čára? se vytvořila na bodě pullback, tak?e obchodník mů?e podat nákupní pokyn se vstupní cenou nad svíčkou. Cena TP byla 160 pipů nad vstupní cenou a SL byla 37 pipů pod vstupní cenou.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Bullish and Bearish Candlestick Pattern - Pips and Pippet

V horizontálním range trhu se vytvořila formace hlava a ramena, tak?e obchodník mů?e zakreslit výstřih pro zji?tění bodu zlomu pullback trendem. Svíčka padající hvězda se vytvořila na bodě pullback, tak?e obchodník mů?e podat prodejní pokyn se vstupní cenou pod Low cenou dané svíčky a cena TP by byla 605 pipů pod danou vstupní cenou. Na týdenním grafu se vytvořila trojúhelníková formace a poté se trend vrátil směrem k pullback bodu poté, co pro?lo k protnutí kanálu. Na pullback bodě se vytvořila svíčka ?ostrá čára? a trend směřoval nahoru.

Introduction to Breakout and Pullback strategy - Stop Loss and Take Profit Prices on MetaTrader Chart

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates