Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Forex

Breakaway - trojita rostouci a klesajici metoda

0 0 Vote
Instructor

Breakaway - trojita rostouci a klesajici metoda

?edesátá čtvrtá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme Breakaway - trojitou rostoucí a klesající metodu.

Medvědí Breakaway

Svíčková formace medvědí Breakaway, zobrazena na levém grafu, se vytvořila na rostoucím trendu a obsahuje 3 spojené býčí svíčky s malými těly, High a Low následovány dlouhou medvědí svíčkou. Prostřední svíčka v býčí 3-setové formaci je také medvědí. Poslední medvědí svíčka musí mít zavírací cenu ní?e, ne? je otevírací cena první svíčky v 3-setové formaci a Low cena medvědí svíčky musí být ní?e, ne? je Low cena býčích svíček. Obchodník mů?e podat prodejní pokyn se vstupní cenou pod Low cenou poslední medvědí svíčky. Kdy? obchodník veme délku medvědí svíčky jako X, potom by cena TP byla X pipů pod vstupní cenou a SL vý?e, ne? High cena medvědí svíčky.

Medvědí klesající trojité metody

Svíčková formace medvědí klesající trojité metody se tvoří na klesajícím trendu. Po medvědí svíčce, 3 spojené býčí krátké svíčky vytvořily 3-setovou svíčkovou formaci, po které následovala dlouhá medvědí svíčka. Prostřední svíčka ve 3-setové býčí formaci mů?e být také medvědí. Low cena poslední dlouhé medvědí svíčky by měla být pod Low cenou první býčí svíčky. Také zavírací cena poslední medvědí svíčky musí být pod otevírací cenou první medvědí svíčky. Obchodník mů?e podat prodejní pokyn pod poslední medvědí svíčkou. Pokud obchodník veme délku medvědí svíčky jako X, cena TP bude X pipů pod vstupní cenou a SL bude nad High cenou medvědí svíčky.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Take Profit and Stop Loss Prices

Býčí Breakaway

Svíčková formace býčí Breakaway se mů?e vytvořit na klesajícím trendu a identifikuje bod obratu. Stejně jako medvědí Breakaway na rostoucím trendu, tato formace je tvořena setem 3 krátkých svíček, ale v medvědím formátu následována dlouhou býčí svíčkou. Prostřední svíčka v medvědí 3-setové formaci mů?e být také býčí. Poslední býčí svíčka musí mít zavírací cenu nad otevírací cenou první medvědí svíčky v 3-setové formaci a zároveň High cena býčí svíčky musí být nad High cenou medvědích svíček. Obchodník mů?e podat nákupní pokyn se vstupní cenou nad High cenou poslední býčí svíčky. Kdy? obchodník veme délku býčí svíčky jako X, potom cena TP bude X pipů nad vstupní cenou a SL bude pod Low cenou býčí svíčky.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Bullish and Bearish Trend - Reversal Signals

Býčí rostoucí trojité metody

Svíčková formace býčí rostoucí trojité metody se tvoří na rostoucím trendu. Po býčí svíčce se spojí 3 malé medvědí svíčky do 3-setové svíčkové formace, po které následuje dlouhá býčí svíčka. Prostřední svíčka 3-setové medvědí formace mů?e být také býčí. High cena poslední dlouhé býčí svíčky by měla být nad High cenou první medvědí svíčky. Také zavírací cena poslední býčí síčky musí být nad otevírací cenou první medvědí svíčky. Obchodník mů?e podat nákupní pokyn nad poslední býčí svíčkou. Pokud obchodník vezme délku býčí svíčky X, cena TP bude X pipů nad vstupní cenou a SL bude ní?e ne? Low cena býčí svíčky.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - High and Low Prices of Bearish and Bullish Patterns

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Buy and Sell Signals - Continuation Trades

Formace breakaway je podobná formací trojité metody, nicméně Breakaway je v oblasti obratu, zatímco trojitá metoda v kontinuální formaci.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates