Bonuses and Promotions plus Competitions - Terms and Conditions

Bonusy, akce a souteze

0 0 Vote
Instructor

Bonusy, akce a souteze

Patnáctá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci si povíme o bonusech, speciálních nabídkách a soutě?ích.

Broker nabízí bonusy, speciální akce a soutě?e svým obchodníkům aby je obeznámil se svojí nabídkou.

Tyto se lí?í broker od brokera a nedějí se ve stejnou dobu.

Důvody k bonusům

Důvod je obeznámit amatérské obchodníky s finančním trhem a reálnými účty a transakcemi. Je to také dobrý způsob jak zahájit jejich obchodování.

Obecně jde také o skvělou cestu zkou?ky nového brokera a jeho srovnání s ostatními. Mnoho obchodníků vyu?ívá růzých nabídek k odzkou?ení nových brokerů, jejich nabídek a politik.

Nyní se na to podíváme blí?e a zdůrazníme odli?né typy.

Nízký bonus u nízkých vkladů

To je někde mezi 50 a 100 dolary jako bonus za vklad. Bonus sám nemů?e být obchodníkem vybrán z účtu, zato zisk, kterého obchodník dosáhne za pomocí tohoto bonusu ano.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Low Deposit Limit - Minimum Trade Withdrawal Rule

Bonus u vysokých vkladů

Řekněme, ?e broker dá straně bonus 1000 dolarů, který nemů?e být vybrán, ale pou?ít k zisku, který být vybrán mů?e. Rozdíl mezi tímto a prvním typem je v tom, ?e bonus je k dispozici za určitých podmínek. Musí dosáhnout zisku, provést speciální obchody, či kombinaci obou. Na příklad nejniz?í částka pro výběr z účtu je 6000 dolarů a nejni??í velikost obchodu je 50 lotů, tak?e strana musí dosáhnout těchto podmínek.

Procento vkladu bonusové částky

Toto platí pouze pro strany s reálnými účty a v závislosti na částce, kterou strana vlo?ila na svůj účet. Pokud chce obchodník obdr?et tento bonus, musí dodr?et určitá pravidla. Na příklad pro zisk tohoto bonusu je nejniz?í vklad 200 dolarů.

Bonuses and Promotions plus Competitions - The Percentage of Deposited Bonus Amount

Řekněme, ?e známý broker nabízí 30% bonus, tak?e při vkladu 1000 dolarů bude na va?em účtu 1300 dolarů díky této akci. Dal?í podmínka, vedle minimálního vkladu, je maximální vklad, řekněme 5000 dolarů. Pokud tedy vlo?íte více ne? 5000 dolarů, bonus nezískáte.

Bonus s mar?í

Některé z bonusů obsahují mar?i, tak?e ztráty mohou dosáhnout částky vkladu plus bonus. Řekněme, ?e strana vlo?í 1000 USD. Díky bonusu bude mít na účtu 1300 USD. Pokud ztratí 1200 USD, ve?kerý vlo?ený kapitál (1000 USD) a 200 USD z bonusu jsou ztraceny.

Existují i bonusy bez mar?í. To znamená, ?e pokud čelíte ztrátám, riskujete jen vá? vklad, nikoliv bonus. Kdy? příjdete o vklad, broker vám odebere bonus, co? se ve finančních trzích nazývá ?Bonus Out?. Pokud, na příklad, vlo?íte 1000 dolarů, obdr?íte bonus 300 dolarů a vá? účet bude na 1300 dolarech. Pokud ztratíte 1000 dolarů, broker odebere zbylých 300 dolarů bonusu a vy obdr?íte margin call.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Minimum Deposit Limit - Margin Call with Bonus

Poznámka:

Je důle?ité vědět, ?e broker mů?e bonus z účtu odebrat kdykoliv bez udání důvodu či vysvětlení, vzhledem k podmínkám smlouvy, kterou jste na podepsali při zalo?ení účtu u brokera.

Zneu?ití bonusu

Brokeři se sna?í předejít podvodům s bonusy. Dá se to popsat jako kdy? strana otevře dva účty pod dvěmá jmény u jednoho brokera, ale i kdy?dvě strany otevřou účet u jednoho brokera, nebo u dvou různých brokerů s nabídkou bonusů.

 Řekněme, ?e první broker je FIBO, nabízí 50% bonus a druhý broker je IronFX se stejným bonusem. Zde je příklad pro lep?í pochopení.

 Představte si dvě strany a ka?dá chce otevřít účet. Na první účet vlo?í 10000 dolarů s 50% bonusem, tak?e celková částka činí 15000 dolarů. To samé proběhne na druhém účtu.

            Nyní tyto strany začnou obchodovat na jednom symbolu, ve stejný čas a v opačném směru, na příklad zvolí EURUSD, na prvním účtu prodají 15 lotů a na druhém koupí 15 lotů.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Bonus Abuse - Opposite Trades and Orders - Pip and Volume Traded Lot

Spekulace na správný směr zde není vůbec důle?itá. Po 100 pipech dosáhne jeden účet nuly a druhý 30000 dolarů. Pokud si to spočítáte, je velmi snadné vidět, ?e do?lo k podvodu.

Celekový vklad obou účtů byl 20000 dolarů. Nyní mají 30000 dolarů, tak?e jejich zisk činí 10000 dolarů. Pokud má tedy broker dojem, ?e některá ze stran podvádí s bonusy, mů?e je jednodu?e z účtu odebrat.

Kreditní bonus

Na vá? účet bude vlo?en bonus ve formě kapitálu a vy jej mů?ete zobchodovat. Je zde několik podmínek, kterým musíte věnovat pozornost.

Bonusy se zpřístupní po určitém počtu transakcí. Pokud je vá? bonus rozdělen na příklad do 5 částí, po ka?dých 10 či 20 lotech které zobchodujete se jedna z částí zpřístupní.

Za ka?dý obchod, klidně od 1 lotu, získáte bonus.

Existuje také bonus, podmíněný pipy, časem obchodu a symbolem. Na příklad politika brokera říká, ?e obchod musí trvat déle ne? 5 minut a transakce musí mít více ne? 5 pipů. Mů?e to také záviset na symbolech, na příklad obchod musí být proveden na ropě, či některém měnovém páru, jako EURUSD.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Credit with Rules and Terms - Take Profit and Withdraw Capital

Soutě?e

Tyto soutě?e probíhají dvojím způsobem:

U demo účtů vlo?í broker bonus na účet obchodníka a ?ádosti o tyto bonusy začínají obvykle 30 dní před začátkem soutě?e, aby měli v?ichni dostatek času se připravit. Soutě? samotná trvá mezi 15 a 30 dny a na konci jsou nejlep?í obchodníci odměněni.

U těchto soutě?í obvykle brokeři stanoví určitá pravidla, jako na příklad: obchody musí být provedeny obchodníkem a vyu?ití programů expert je povoleno. U jiných mohou být programy expert zakázány. Je tedy důle?ité se před začátkem soutě?e obeznámit se v?emi pravidly.

Soutě?e u reálných účtů

Obchodník vlo?í určitou částku pro vstup do soutě?e, a proto?e se jedná o jeho vlastní peníze, dává soutě? vět?í smysl. Také obchodní podmínky jsou logičtěj?í a přijatelněj?í a ceny pro nejlep?í obchodníky mnohem atraktivněj?í.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Real Accounts - Minimum Deposit and Trading Volume Lot

Abyste získali aktuální nabídky o akcích, bonusech a soutě?ích, jednodu?e nám za?lete email na [email protected]com nebo nav?tivte na?e stránky a sekci novinek.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates