Bollinger Bands Indicator Strategy - Forex Market Trading Method

Strategie Bollingerova pasma

0 0 Vote
Instructor

Strategie Bollingerova pasma

Padesátá ?está lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme strategii Bollingerova pásma.

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma je vhodná strategie pro trh, který má směr. Tento nástroj vyu?ívá klouzavého průměru ve kterém je vyu?ita pouze prostřední linie, EMA50. Kdykoliv je trend nad prostřední linií a zformuje se významná svíčka, je vygenerován důle?itý signál.

Mezi platné a silné svíčky pro prodejní pokyny patří: Temný mrak, Engulfing a padající hvězda.

Mezi platné a silné svíčky pro nákupní pokyny patří: Ostrá čára, Engulfing a kladivo.

Vstupní cena je získána z principu svíčky, tak?e u prodejního pokynu musí obchodník dát vstupní cenu pod medvědí svíčkou, zatímco u nákupního pokynu nad býčí svíčku.

Bollinger Bands Indicator Strategy - Exponential Moving Average 50 - Shooting Star Candlestick

Bollingerova pásma mohou být vyu?ita u v?ech symbolů, pokud mají rostoucí či klesající trend, obzvlá?ť u EURUSD, GBPUSD, zlata, stříbra a ropy, nicméně nejlep?í symboly jsou u této metody ropa a zlato.

Obchodník mů?e vyu?ít tuto strategii na v?echny časové úseky, nejlep?í je ale H1, H4, denní a týdenní.

Nákupní pokyn mů?e být vlo?en na rostoucí trend, kdy? klesne na prostřední linii (EMA50) a vytvoří se silná býčí svíčka na EMA50.

Pokud na klesajícím trendu nastane dočasný růst k EMA50, prodejní pokyn mů?e být podán po vytvoření medvědí svíčky na EMA50.

V grafech na MT4 si uká?eme některé příklady. Na tomto rostoucím trendu je několik bodů, kde se býčí svíčka vytvořila na EMA50 po přechodných sestupech. První nákupní signál byl vygenerován, kdy? se vytvořila formace ?obě?enec? poblí? EMA50. Poté rostoucí pohyb. Opět, dal?í pokles na EMA50 byl dokončen po zformování kladiva. Strategie se dá u tohoto trendu pou?ít na několika bodech. Rostoucí trend tedy pokračoval po vytvoření silné svíčkové formace. Dal?í příklady na rostoucím trendu, kde byly vygenerovány nákupní pokyny po vytvoření formace býčí svíčky na EMA50. Na klesajícím trendu je příklad, kde se svíčka nevytvořila pod EMA50, tak?e zde nebyla dost silná svíčková formace pro polo?ení prodejního pokynu. Na jiném bodě se vytvořila formace Tweezers, tak?e obchodník mů?e podat pokyn na prodej.

Bollinger Bands Indicator Strategy - Engulfing and Hammer Candlestick Patterns

Stop Loss price on this strategy should be placed 5-15 pips over a Bearish candle on Sell orders and below a Bullish candle on Buy orders.

Bollinger Bands Indicator Strategy - Bollinger Bands on MT4, EMA50, Pending, Buy and Sell Orders

Cena TP mů?e být zji?těna dvěmi metodami:

  1. Kdy? se vytvoří prodejní či nákupní signály, po spočítání délky svíčky v pipech, X, potom cena TP je X pipů nad touto svíčkou u býčího pokynu a pod touto svíčkou u medvědího pokynu.
  2. Jestli?e je na tomto bodu formace, potom mů?e být cena TP získána formací, jako je hlava a ramena, dvojitý strop či dno.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates