Option Trading - Educational Material -Contract Expiration

Obchodovani binarnich opci

0 0 Vote
Instructor

Obchodovani binarnich opci

lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy.

V této lekci si povíme o obchodování binárních opcí, rozdílu mezi forexem a binárními opcemi a výhodách binárních a bě?ných opcí.

Jak jsme ji? uvedli v dřívěj?ích lekcích, existují 4 druhy obchodů: spotové, futures, opce a forwardy.

Představení opcí

Nyní si řekneme o opčním obchodování; u těchto kontraktů si strana mů?e zvolit symbol a čas transakce. Rozdíl mezi tímto typem a futures je v tom, ?e u futures si strana nemů?e zvolit čas obchodu. Toto ale není u opcí problém, proto?e zde strany mohou kdykoliv čas obchodu změnit. Proto jsou také tyto kontrakty v porovnání s futures dra??í.

 V minulosti existovalo jen několik brokerů, kteří nabízeli tento typ, ale za poslední 2 a?3 roky se staly díky jejich zapojení do nabídky dal?ích brokerů více přístupné. Existují také brokeři, kteří se specializují pouze na opční obchody.

Je důle?ité podotknout, ?e ve forexu nejsou opce hazard.

Spolehlivé stránky

V tomto oboru podniká na 80 firem, a jak jsme ji? zmínili, některé z nich pracují speciálně jen s opcemi, to jsou  www.24option.com, www.topoption.com, www.opteck.com. Zmiňme také, ?e existuje řada brokerů, kteří nabízejí opce, jako třeba IronFX.

Kdy? se podíváte na na?e stránky do sekce opcí, měli byste se dozvědět v?e o tomto druhu obchodu. Jsou zde také dal?í informace o 24option, na které se podíváme v pří?tích lekcích.

Binary Option Trading - Binary Option Provider - Opteck Asset and Deposit Amount - Invest and Trade

Mů?ete si u nás otevřít účet a my vám pomů?eme s podnikáním přímo přes tyto stránky. Toto jsou stránky společnosti OPTECK, jak vidíte, v?e je zde přehledné. Tato stránka je 24OPTIONS, jsou v oboru velmi uznávaní a mají nejlépe optimalizovanou platformu.

Měli byste vědět, ?e v?ichni poskytovatelé opcí mají webovou obchodní platformu a ta se li?í od platformy MetaTrader, pro obchodování na účtu není tedy potřeba stahovat jakýkoliv software.

Jak mů?ete vidět, 24option jsou regulovaní CySEC, jen? spojuje Kypr a Evropskou unii. Zde vidíme dal?í známé stránky TOPOPTION, a dceřinou společnost MARKETS.com. MARKETS.com je jeden z velmi respektovaných a spolehlivých brokerů na finančním trhu a jak vidíte, také vlastní licenci CySEC.

Binary Option Trading - Reliable and Trustworthy Services and Support - 24Option Trading Platform

Výhody forexových opcí

Nyní se podíváme na výbody forexových opcí.

  1. Nejste závislí na pipech. To znamená, ?e na normálním trhu dosáhneme zisku kdy? je trh pohyblivý; u opcí i s minimálním pohybem mů?eme dosáhnout zisku.
  2. Neobsahují spread, tak?e nákupní a prodejní cena je stejná a vy platíte pouze komise. Vět?ina obchodníků při ztrátových pozicích pouze vyčkává a rychle uzavírá jakmile dosáhnou zisku.

Binary Option Trading - No Spread and Limited amount of Profit and Loss - Premium and Target Price

  1. Provedený obchod na opcích je okam?itě a bez prodlení zaregistrován.
  1. Zisky a ztráty zde nejsou nijak limitovány a v době obchodu jsou straně jasně zobrazeny.
  1. Vzhledem k absenci pipů u opcí neztratí strana při dramatických změnách na trhu více ne? kolik investovali v daném kontraktu.
  1. Mo?nost vyu?ít takzvaného break outu. To znamená, ?e při zhroucení trhu, kdy obchodníci ví, ?e půjde opět nahoru, vyu?ijí break out aby dosáhli na zisky, které budou mnohem vy??í ne?případné ztráty. Existují také u?itečné nástroje, jako jsou indikátory a oscilátory, které mohou pomoci obchodníkům k nalezení výnosných bodů a pohybů.
  1. Mů?ete také vyu?ít dal?ích informací, jako jsou svíčkové formace, či zprávy. Ve forexovém trhu obchodníci nemohou otevřít obchod v době důle?itých zpráv, proto?e je páka brokerem znatelně sní?ena a dochází k rekotacím na pokyny, zatímco na opcích k ničemu takovému nedochází. Obchodníci tedy mohou polo?it pokyn i kdy? se právě chystá zveřejnění finančních zpráv.

 Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates