Option Regulation - Leverage, Hedge and Margin Limitations

Regulace binarnich opci

0 0 Vote
Instructor

Regulace binarnich opci

Sedmdesátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme regulaci binárních opcí.

Regulace binárních opcí  

Regulovaní poskytovatelé finančních trhů garantují, ?e budou dr?et klientovy vklady na bezpečných účtech s protokoly pro tvorbu transparence, bezpečnosti, spravedlnosti spolu se snahou sní?it zneu?ití, podvody a manipulaci na trhu.

Jejich činnost a slu?by jsou sledovány a hodnoceny vládním finančním úřadem v závislosti na jejich měnové politiky. Regulovaní finanční market makeři a poskytovatelé mají vy??í kvalitu slu?eb v porovnání s neregulovanými poskytovateli. Vzhledem k tomu, ?e ka?dá oblast má unikátní tradicea regulace, poskytování tr?ních slu?e v některých zemích mů?e vy?adovat dodatečné klauzule a články.

Některé (soukromé či státní) regulační organizace jsou tyto:

SEC:Securities and Exchange Commission ? USA

FINRA:Financial Industry Regulatory Authority ? USA

CFTC:Commodity Futures Trading Commission ? USA

NFA:National Futures Association ? USA

CySEC:Cyprus Securities and Exchange Commission ? Cyprus

MFSA:Malta Financial Services Authority ? Malta

JFSA:Japan Financial Services Authority ? Japan

FCA:Financial Conduct Authority ? United Kingdom

BaFin:Federal Financial Supervisory Authority ? Germany

CNMV:Comisión Nacional del Mercado de Valores ? Spain

FMA:Financial Management Association ? Australia

AFM:Autoriteit Financiële Markten (Authority for the Financial Markets)? Netherlands

FINMA:Swiss Financial Market Supervisory Authority ? Switzerland

MAS:Monetary Authority of Singapore ? Singapore

AMF:Autorité des Marchés Financiers ? France

Binární opce v Evropě a Asii

Binární opce je v porovnání s forexem a akciovým trhem velmi mladý fenomén. Binární opce, jako?to novinka fiskálního trhu mů?e být regulována JFSA, MFSA či CySEC (první evropský člen MiFIDu, který představuje regulátora binárních opcí od 2012) ve v?ech zemích kromě USA.

Binary Option Regulation - Monetary Legislation, Financial Transparency and Market Manipulation

Binary Option Regulation - SEC FINRA CFTC, Securities and Exchange Commission - United States

Binary Option Regulation - NFA CySEC MIFSA - Cyprus Securities and Exchange Commission

Binary Option Regulation - JFSA FCA BaFIN - Financial Conduct Authority - United Kingdom

Binary Option Regulation - CNMV FMA AFM - Financial Management Association – Australia

Binary Option Regulation - FINMA MAS AMF - Swiss Financial Market Supervisory Authority – Switzerland

Minimální po?adovaný kapitál pro regulaci binárních opcí je asi 1,000,000 Euro, co? bylo nedávno navý?eno pro zvý?ení bezpečnosti a jedná se o obdobu minimálního kapitálu po?adovaného pro forexové brokery.

Po?adavek regulace a státního dohledu poskytovatelů binárních opcí roste rychle. Ji? existuje asi 330 firem nabízejících binární opce klientům po celém světě.

Binární opce v USA

USA má jedny z nejpřístěj?ích regulací, které specifikují čas expirace, strike cenu, pravidla krátkých prodejů, počet hedgových pozic, velikosti lotu, limitaci dr?ených pozic, obchodní jednotky, páky a limity mar?í. V?echny opční obchody jsou sledovány několika regulačními organizacemi, jako jsou SEC, FINRA, CFTC a NFA. Například Bank de Binary, Kyperská společnost regulována CySEC, byla ?alována organizací CFTC kvůli nezákonému prodeji binárních opcí americkým invstorům.

Binary Option Regulation - MiFID Minimum Capital Requirement for Forex Brokers Binary Options

Halal a islamská věta (Fatwa)

Blízkovýchodní země pova?ují větu HALAL od nábo?enského vůdce za regulaci. Nedávno bylo obchodování u poskytovatelů binárních opcí prohlá?eno za HALAL v islamských zemích a oblastech, jako důsledek rozli?ení mezi gamblerstvím a obchodováním binárních opcí.

Binary Option Regulation - Lot Size, Margin, Hedged Trades and Leverage Limitations

Poskytovatelé gamblerství a loterie jsou regulováni gamblerskými regulátory, jako je IAGR, zatímco poskytovatelé binárních opcí jsou regulováni organizacemi investičních a finančních slu?eb a státními finančními úřady.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates