Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Dalsi linie a signaly Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Dalsi linie a signaly Andrew’s Pitchfork

Čtyřicátá devátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme dodatečné linie a signály Andrew?s Pitchfork.

1. typ ? Dodatečná linie

Jestli?e u býčí formace cena kolísá kolem 3. pivotní linie, co? vede k protnutí linie medvědí svíčkou, potom se vytvoří platný prodejní signál pouze pokud kolísání ceny nepro?lo čarou mezi 1. a 3. pivotní linií. Medvědí svíčka musí uzavřít pod 3. pivotní linií.

Jestli?e u medvědí formace cena kolísá kolem 3. pivotní linie, co? vede k protnutí linie býčí svíčkou, potom se vytvoří platný nákupní signál pouze pokud kolísání ceny nepro?lo čarou mezi 1. a 3. pivotní linií. Býčí svíčka musí uzavřít nad 3. pivotní linií.

V grafu MT4 vidíme zakreslený býčí Andrew?s Pitchfork. Cena oscilovala mezi linií ? a 3. pivotní linií, potom pro?la 3. pivotní linií a pokračovala směrem dolů.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

2. typ ? Dodatečný signál

Jestli?e u býčí formace cena dosáhne 1. pivotní linie a pokračuje směrem dolů a nastane mezera v tr?ní ceně s trendem pokračujícím dolů, mů?eme podat prodejní pokyn s cenou TP na 3. pivotní linii a cenou SL na 1. pivotní linii.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

Jestli?e u medvědí formace cena dosáhne 1. pivotní linie a pokračuje směrem nahoru a nastane mezera v tr?ní ceně s trendem pokračujícím nahoru, mů?eme podat nákupní pokyn s cenou TP na 3. pivotní linii a cenou SL na 1. pivotní linii.

3. typ ? Dodatečný signál

Jestli?e se u býčí formace cena přiblí?í 1. pivotní linii, ale nedosáhne jí, ale pouze se jí High hodnota svíčky téměř či zcela dotkne a vrátí se na ni??í cenu, mů?eme podat prodejní pokyn pod touto svíčkou. Taková svíčka, jako je ?padající hvězda?, ukazuje tendenci tr?ního trendu směrem dolů. Cena TP je na 3. pivotní linii a cena SL je na 1. pivotní linii.

Jestli?e se u medvědí formace cena přiblí?í 1. pivotní linii, ale nedosáhne jí, ale pouze se jí Low hodnota svíčky téměř či zcela dotkne a vrátí se na vy??í cenu, mů?eme podat nákupní pokyn nad touto svíčkou. Taková svíčka ukazuje bod obratu v tr?ní ceně. Cena TP je na 3. pivotní linii a cena SL je na 1. pivotní linii.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

Na týdenním grafu u ropy je klesající formace Andrew?s. Cena High svíčky ?la blízko 1. pivotní linie a následovala silná býčí svíčka. Cena se zvý?ila a pro?la 3. pivotní linií, tak?e obchodník mohl podat nákupní pokyn nad touto svíčkou.

Obchodník musí často trénovat, aby byl schopen najít dal?í linie a signály spolu se suporty a rezistencemi, které mají dopad na signály získané z formace Andrew?s Pitchfork. Formace Andrew?s Pitchfork se často tvoří spolu s formacemi dvojitý strop či dvojité dno. Obchodník mů?e tedy získat cenu SL z formace Andrew?s a cenu TP z dvojitého stropu/dna.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates