Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Forex Trading Signals

Signály Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Signály Andrew’s Pitchfork

Čtyřicátá sedmá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme do detailů signály Andrew?s Pitchfork.

Model prvního signálu

U býčího formátu se cena po dosa?ení 3. pivotu zvý?í a? na úroveň 1. pivotu. Poté se cena sní?í a? po linii 3. pivotu. Prodejní pokyn mů?e být polo?en v tomto bodu zlomu s TP rovným ceně na 3. pivotu. SL mů?e být nad bodem zlomu a?po poslední vrchol, který se dotknul 1. pivotní čáry. Příklad na rostoucím trendu ukazuje, ?e cena dosáhla podmínek tohoto modelu a poté cena dosáhla ceny 3. pivotu.

U medvědího typu se cena po dosa?ení 3. pivotu sní?í a? na úroveň 1. pivotu. Poté se cena zvý?í a? po linii 3. pivotu. Nákupní pokyn mů?e být polo?en v tomto bodu zlomu s TP rovným ceně 3. pivotu. SL mů?e být pod bodem zlomu a? po poslední údolí, který se dotknul 1. pivotní čáry.

Andrew’s Pitchfork Signals - Pivot and Trigger Lines and Levels, Breakpoints, MetaTrader MT4 Price Chart

Model druhého signálu

U býčího formátu se cena po dosa?ení 3. pivotu zvý?í a? na úroveň 1. pivotu. Poté se cena sní?í a? po linii 3. pivotu, ale předtím, ne? jí dosáhne, opět změní směr. Nákupní pokyn mů?e být polo?en na bod obratu s TP rovným ceně 1. pivotu. SL mů?e být pod linií 3. pivotu.

U medvědího typu se cena po dosa?ení 3. pivotu sní?í a? na úroveň 1. pivotu. Poté se cena zvý?í a? po linii 3. pivotu, ale předtím, ne? jí dosáhne, opět změní směr. Prodejní pokyn mů?e být polo?en na bod obratu s TP rovným ceně 1. pivotu. SL mů?e být nad linií 3. pivotu.

Býčí typ mů?e být zakreslen v MT4. Poté, co se cena vrátila z 1. pivotu, nepro?la, ani se nedotkla 3. pivotu. Nákupní pokyn mohl být tedy otevřen na posledním údolí s cenou TP rovnou ceně nejnověj?ího 1. pivotu.

Andrew’s Pitchfork Signals - Reversal Point on Awesome Oscillator - Pivot and Trigger Lines

Model třetího signálu

U býčího formátu se cena po dosa?ení 3. pivotu zvý?ila, ale nedosáhla linie 1. pivotu, tak?e dojde ke změně směru dolů. Poté, co cena projde spou?těcí linií, obchodník mů?e podat pokyn na prodej s TP cenou rovnou 1. pivotu. Cena SL je mezi bodem zlomu a posledním vrcholem.

U medvědího formátu se cena po dosa?ení 3. pivotu sní?ila, ale nedosáhla linie 1. pivotu, tak?e dojde ke změně směru nahoru. Poté, co cena projde spou?těcí linií, obchodník mů?e podat pokyn na nákup s TP cenou rovnou 1. pivotu. Cena SL je mezi bodem zlomu a posledním údolím.

Andrew’s Pitchfork Signals - Median Line, Support and Resistance Levels, Sell Stop, Stop Loss, Take Profit

Na symbolu USDJPY cena vytvořila tento typ Andrew?s Pitchfork. Cena se nedotkla linie 1. pivotu po protnutí 3. pivotu, tak?e obchodník mů?e otevřít pokyn na nákup poté, co cena dosáhla spou?těcí linie. Pokud by byl pokyn podán, do?lo by v této formaci k dosa?ení TP.

Obchodník by měl tuto formaci několikrát procvičit, aby ji byl schopen správně nalést a identifikovat.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates