Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Indikator Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Indikator Andrew’s Pitchfork

Čtyřicátá ?está lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci se podíváme na indikátor Andrew?s Pitchfork.

Andrew?s Pitchfork

            Andrew?s Pitchfork je známý indikátor na finančních trzích, který naznačuje úrovně suportu, rezistence, obrácení a kontinuality. Vrcholy a údolí jsou pivoty vln, které mohou specifikovat úrovně suportů a rezistencí. Budoucí trend trhu mů?e být předpověděn pou?itím nejnověj?ích pivotů spolu s indikátorem Andrew?s Pitchfork přístupným v platformě MT4. Tyto tři pivoty se nazývají vstupní bod, high pivot a low pivot. Stejně jako Fibonacciho posloupnost, Andrew?s Pitchfork je odvozen z univerzálního řádu a systému, tak?e Andrew?s Pitchfork je jedna z nejsilněj?ích strategií na finančním trhu. 1. princip této strategie definuje, ?e v 85% případů se tr?ní cena vrátí ke druhé linii a dotkne se jí. Dále mů?e být AO vyu?it k rozpoznání směru trendů a RSI či stochastic mů?e být vyu?it ke stanovení nasycení trhu.

V MT4 je několik příkladů. Pivotní body mohou být zaznačeny obchodníkem zakreslením Andrew?s Pitchfork. Formace Andrew?s Pitchfork mů?e být vlo?ena přes tlačítko v paneli nástrojů. Jestli?e ho obchodník nenajde v paneli nástrojů, mů?e kliknout pravým tlačítkem my?i na panel a přidat tlačítko Andrew?s Pitchfork přes okno přizpůsobení. Například na rostoucím trendu mů?e obchodník nalézt 3 pivoty, které se mohou vyu?ít k zakreslení formace Andrew?s Pitchfork. Po stisknutí vlo?eného tlačítka musí obchodník vybrat 3 body na grafu pro zvolení pivotů. Tří paralelní čáry se zakreslí na 3 pivoty. 1. a 3. body jsou na rostoucím trendu zatímco 2. pivot je na klesajícím trendu. Pro objasnění 1. principu je zde dal?í příklad. Na klesajícím trendu s ostrým sklonem mů?e být zakreslena formace Andrew?s Pitchfork. Poté co se cena vrátí na 3. pivot, ji?se nedotkne 2. čáry kvůli ostrému sklonu.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Ekvivalentní body 2. a 3. bodu na Andrew?s Pitchfork na grafu indikátoru mají různé fáze. Nejvy??í vrchol a nejni??í údolí se nazývají High a Low.

Přede?lý příklad vysvětlil různé fáze 2. a 3. pivotu na grafu indikátoru. Obchodník mů?e zakreslit vertikální trendovou linii pro nalezení High a Low na trendech. Tak?e volba 3 pivotů na sekcích mů?e být zjednodu?ena vyu?itím vertikálních trendových linií. V tomto příkladu jsou pivoty zvoleny správně.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Jestli?e se cena dotkne druhé čáry, směr trendu se změní na či po protnutí bodu ve více ne? 65% případů. V příkladu z MT4 cena změnila svůj směr před dosa?ením 2. linie.

1. a 3. pivotní body mají stejnou fázi na grafu indikátoru, zatímco 2. pivot má opačnou fázi. V příkladu z MT4 jsou 1. a 3. pivot pod úrovní 0, zatímco 2. nad touto linií v indikátoru.

Jestli?e obchodník spojí 1. a 3. pivoty s trendovou linií, spou?těcí linie s vlivným suportem a rezistencí mů?e být vytvořena. V platformě MT4 mů?e být spou?těcí linie zakreslena přes trendovou linii a toto probereme později. Doporučuje se upravit body Andrew?s Pitchfork v krat?ích časových úsecích pro přesněj?í výsledek. U příkladu z MT4 byl časový úsek D1 změněn na H4. Po změně úseku mů?e obchodník zvolit přesněj?í pivoty formace Andrew?s.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Ideální stav této formace je kdy? je 1. pivot mimo horizontální kanál 2. a 3. pivotu, nicméně pokud je v této oblasti, síla Andrew?s Pitchfork se sní?í. Příklad z MT4 ukazuje, ?e 1. pivot je mimo oblast 2. a 3. pivotu. Dal?í příklad mů?e být zakreslen pro demonstraci situace, kde je 1. pivot v oblasti mezi 2. a 3. pivotem. I přes men?í sílu měla formace správný předpoklad. Obchodník mů?e přemístit 1. pivot na jiný vrchol mimo kanál 2. a 3. pivotu.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Obchodník mů?e zakreslit Fibonacciho formaci na 2. a 3. pivoty pro zji?tění, jestli je 3. pivot správně umístěn. Jestli?e se cena vrátí před úrovní 38.2%, potom byl 3. pivot zvolen správně. V MT4 mů?eme vlo?it formaci Andrew?s Pitchfork. Fibonacciho formace mů?e být zakreslena od 2. do 3. pivotu. Cenase vrátila na úroveň 38.2%, tak?e 3. pivot je správně.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Na býčím trendu byla vyu?ita ni??í linie pro tvorbu signálu pokynu, zatímco na medvědím trendu je pro tvorbu signálu pokynu vyu?ita vy??í linie. V posledním příkladu byl signál vytvořen ni??í linií od 3. pivotu. V dal?ím příkladu byla vyu?ita nejvy??í linie u medvědího trendu pro tvorbu signálů a předpovědí.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates