Advanced MACD Strategy - Forex Market Stop Loss Take Profit Price

Pokrocila MACD strategie

10 1 Vote
Instructor

Pokrocila MACD strategie

Padesátá devátá lekce forexového výcviku

Vítejte zpět v profesionální forexové přípravě na finanční trhy. V této lekci probereme pokročilou MACD strategii.

Pokročilá MACD strategie

Pokročilá MACD je vhodná pro range trh, ale na volatilních trzích generuje neplatné signály co?vede ke ztrátě kapitálu. Hodnoty MACD by měly být 25, 41 a 21.

Pokročilá MACD generuje signály kdykoliv signální linie protne pruhy směrem nahoru či dolů.

Obchodník mů?e vyu?ít pokročilou MACD u v?ech symbolů s range trhem, obzvlá?tě pak EURUSD a GBPUSD.

Nákupní pokyn mů?e být polo?en, kdy? jsou pruhy a linie signálů pod úrovní 0 a linie signálu se pohybuje pod pruhy.

Prodejní pokyn mů?e být polo?en, kdy? jsou pruhy a linie signálů nad úrovní 0 a linie signálu se pohybuje nad pruhy.

Ceny TP a SL

Hodnota TP je mezi 22 a 63 pipy v závislosti na dal?ích potvrzeních a typu svíčkové formace na vstupní ceně.

Advanced MACD Strategy - Trading Signal by Forex Market Trading Patterns and Indicators

Cena SL mů?e být získána různými metodami:

  1. SL mů?e být polo?ena na bod, kde linie signálu opět protnula pruhy.
  2. SL mů?e být zji?těna analýzou budoucích hlavních zpráv.
  3. SL mů?e být 21 a? 40 pipů od vstupní ceny.

Pokročilé MACD mů?e být kombinováno s RSI, stochastic a svíčkovými formacemi pro spolehlivěj?í signály.

V platformě MT4 na grafu GBPUSD na timeframu H1 mů?e obchodník nalézt bod, ve kterém pro?la linie signálu pod pruhy, stejně jako Engulfingova býčí svíčka na tr?ním trendu, tak?e nákupní pokyn mů?e být podán v tomto bodě.

Dal?í příklad, linie signálu pro?la pruhy směrem nahoru a vytvořila se silná medvědí svíčka, tak?e byl vygenerován prodejní signál.

Advanced MACD Strategy - MetaTrader Trading Platform Price Chart - Moving Average Trend Lines

V tomto příkladu pro?la linie signálu pruhy směrem dolů a na tr?ním trendu se vytvořila ostrá čára, tak?e obchodník mů?e podat nákupní pokyn.

Dal?í příklad ukazuje, ?e kdykoliv linie signálu projde pruhy na určitém bodě, kde se vytvoří silná formace nebo svíčka, mů?e obchodník podat pokyn.

Tímto na?e lekce končí. Na shledanou v té pří?tí.

Comments

Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates