Financial Video Tutorials Archives - PFOREX
Session 2
05:11
Vysvetleni trzniho rizika
 • Vysoce rizikovu00fd finančnu00ed trh, obzvlu00e1?tě Forex
 • Otevřenu00ed reu00e1lnu00e9ho u00fačtu s malu00fdm vkladem
 • Typy obchodnu00edků
Session 3
08:11
Financni trhy a vyhody forexu
 • Finančnu00ed vu00fdcvik od PFOREX
 • Dějiny finančnu00edch trhů
 • Rozdělenu00ed sekcu00ed finančnu00edch trhů
Session 4
12:18
Fundamentalni definice a financni trhy
 • Symboly
 • Drahu00e9 kovy
 • Minimu00e1lnu00ed změna
Session 5
11:57
Dalsi definice z financnich trhu
 • Komisnu00ed poplatky
 • Swap
 • Hedging
Session 6
04:06
Typy brokeru a men
 • Banky, finančnu00ed instituce a průkopničtu00ed brokeři
 • Soukromu00e9 maklu00e9řstvu00ed
 • Druhy zahraničnu00edch měn
Session 7
08:47
Regulacni instituce a spolehlivi brokeri
 • Regulu00e1toři
 • NFA, FCA, CYSEC
 • Regulovanu00e9 maklu00e9řstvu00ed
Session 8
09:59
Druhy obchodnich uctu
 • u00dačty s fixnu00edm spreadem
 • u00dačty s pohyblivu00fdm spreadem
 • u00dačty s přu00edmu00fdm přu00edstupem
Session 9
08:40
Druhy obchodnich strategii
 • Okam?itu00e9 plněnu00ed
 • Plněnu00ed za tr?nu00ed cenu
 • Skalper
Session 10
09:23
Sluzby a odpovednosti brokera
 • Porovnu00e1nu00ed obchodů
 • Překru00fdvu00e1nu00ed
 • Zvy?ovu00e1nu00ed spreadu
Session 11
07:45
Moderni a tradicni platebni metody
 • Elektronicku00e9 penu00edze
 • Spolehlivu00e9 a bezpečnu00e9
 • PayPal
Session 12
06:05
Session 12
06:05
Obchodovani binarnich opci
 • Představenu00ed opcu00ed
 • Spolehlivu00e9 stru00e1nky
 • Vu00fdhody forexovu00fdch opcu00ed
Session 13
12:45
Session 13
12:45
Poskytovatele binarnich opci a typy kontraktu
 • 24Option
 • Nastavenu00ed zobrazenu00ed
 • High či Low
Session 14
10:03
Trzni analyza a obchodovani signalu
 • Analu00fdza signu00e1lu
 • Signu00e1ly
 • Důle?itu00e9 poznu00e1mky k signu00e1lům
Session 15
09:38
Bonusy, akce a souteze
 • Důvody k bonusům
 • Nu00edzku00fd bonus u nu00edzku00fdch vkladů
 • Bonus u vysoku00fdch vkladů
Session 16
08:00
Sluzby IB
 • IB či uvu00e1děju00edcu00ed maklu00e9ř
 • Podmu00ednky IB
 • Slu?by IB
Session 17
09:10
Nastroje a stranky financniho trhu
 • Online zpru00e1vy ?Tyto stru00e1nky poskytuju00ed aktuu00e1lnu00ed zpru00e1vy. Tyto zpru00e1vy maju00ed přu00edmu00fd i nepřu00edmu00fd dopad na dlouhodobu00fd i kru00e1tkodobu00fd vu00fdvoj trhů. Tyto stru00e1nky nabu00edzu00ed analu00fdzu zpru00e1v od finančnu00edch expertů a jsou tedy velmi u?itečnu00e9.
 • Analyticku00e9 stru00e1nky ?Tyto stru00e1nky nabu00edzu00ed technicku00e9 a fundamentu00e1lnu00ed analu00fdzy v různu00fdch metodu00e1ch.
 • Vzdělu00e1vacu00ed stru00e1nky ?Tyto stru00e1nky obsahuju00ed vět?inou forexovu00e9 ?koly se vzdělu00e1vacu00edmi materiu00e1ly a kurzy pro v?echny různu00e9 u00farovně obchodnu00edků.
Session 18
07:49
Session 19
25:11
Obchodni platforma MetaTrader 4
 • Obecnu00e9 informace
 • Sledovu00e1nu00ed trhu
 • Navigu00e1tor
Session 20
18:24
Typy pokynu a podrobnosti
 • Okam?itu00e1 exekuce
 • Take Profit
 • Stop Loss
Session 21
03:54
Technicka analyza financniho trhu
 • Pou?itu00ed
 • Technicku00e1 analu00fdza
Session 22
10:48
Typy trendu a urovni
 • Trend
 • Suport
 • Rezistence
Session 23
06:38
Uvod ke svickam
 • Svu00edčka
 • Vyu?itu00ed svu00edček
 • Typy svu00edček
Session 24
05:09
Svicka Marubozu
 • Marubozu či dlouhu00e1 svu00edčka
 • Porovnu00e1vu00e1nu00ed velikostu00ed svu00edček
 • Marubozu
Session 25
04:25
Formace padajici hvezda a kladivo
 • Svu00edčky ?padaju00edcu00ed hvězda?
 • Svu00edčky ?kladivo?
Session 26
02:41
Formace obesenec - obracene kladivo a doji
  Session 27
  09:15
  Svickove formace Dark Cloud-Piercing Line a Engulfing
  • Svu00edčka Dark Cloud
  • Piercing line
  • Medvědu00ed Engulfing svu00edčka
  Session 28
  10:08
  Predstaveni Fibonacciho navratu a expanze
   Session 29
   02:33
   Obracene a kontinualni formace
   • Formace
   • Obru00e1cenu00e9 formace
   • Kontinuu00e1lnu00ed formace
   Session 30
   10:46
   Kontinualni a obracena hlava a ramena
   • Vu00fdstřihovu00fd klesaju00edcu00ed trend
   • Vu00fdstřihovu00fd rostoucu00ed trend
   • Vu00fd?ka H
   Session 31
   06:36
   Formace dvojity strop a dvojite dno
   • Formace ?dvojitu00fd strop?
   • Formace ?dvojitu00e9 dno?
   Session 32
   04:38
   Formace trojity strop a trojite dno
   • Formace ?trojitu00fd strop?
   • Formace ?trojitu00e9 dno?
   Session 33
   04:39
   Klin-rostouci klin a klesajici klin
   • Klu00edn
   • Rostoucu00ed klu00edn
   • Klesaju00edcu00ed klu00edn
   Session 34
   06:23
   Trojuhelnikove formace a jeji druhy
   • Troju00fahelnu00edk
   Session 35
   06:47
   Vlajkova formace a jeji druhy
   • Formace ?vlajka?
   Session 36
   05:00
   Praporkova formace
   • Praporek
   • Medvědu00ed praporek
   • Bu00fdču00ed praporek
   Session 37
   04:18
   Indikatory a oscilatory
   • Indiku00e1tory
   • Oscilu00e1tory
   Session 38
   08:03
   Indikator klouzavy prumer a jeho zvlastnosti
   • Indiku00e1tor Moving Average
   Session 39
   05:58
   Indikator index relativni sily-RSI
   • RSI
   Session 40
   03:08
   Indikator Commodity Channel Index-CCI
   • CCI či Commodity Channel Index
   Session 41
   03:30
   Indikator MACD
   • MACD
   Session 42
   06:19
   Divergence a konvergence
   • Divergence a konvergence
   • Divergence
   • Konvergence či negativnu00ed divergence
   Session 43
   06:33
   Medvedi a byci skryta divergence
   • Skrytu00e1 divergence
   Session 44
   10:41
   Harmonicke formace
   • Harmonicku00e9 formace
   Session 45
   10:01
   Teorie Elliottovych vln
   • Elliottovy vlny
   Session 46
   07:02
   Indikator Andrew’s Pitchfork
   • Andrew?s Pitchfork
   Session 47
   04:37
   Signály Andrew’s Pitchfork
   • Model prvnu00edho signu00e1lu
   • Model druhu00e9ho signu00e1lu
   • Model třetu00edho signu00e1lu
   Session 48
   07:54
   Dalsi informace k indikatoru Andrew’s Pitchfork
   • Selhu00e1nu00ed v Andrew?s Pitchfork
   • Malu00fd Andrew?s Pitchfork uvnitř hlavnu00ed formace
   • Varovnu00e1 ču00e1ra
   Session 49
   00:04:53
   Dalsi linie a signaly Andrew’s Pitchfork
   • 1. typ ? Dodatečnu00e1 linie
   • 2. typ ? Dodatečnu00fd signu00e1l
   • 3. typ ? Dodatečnu00fd signu00e1l
   Session 50
   10:24
   Obchodni technika Price Action
   • Zu00f3na nu00e1kupu
   • Zu00f3na prodeje
   • Zu00f3na čeku00e1nu00ed
   Session 51
   24:13
   Aplikace Price Action k analyze zlata
   • Analu00fdza trendu zlata pomocu00ed Price Action
   Session 52
   07:48
   Zaklady fundamentalni analyzy
   • Fundamentu00e1lnu00ed analu00fdza
   • Vyhledu00e1vu00e1nu00ed rizik
   • Rizikovu00e1 averze
   Session 53
   08:18
   FundamentalAnalysisandFinancialAnnualReport.htm
   • u00darokovu00e1 mu00edra
   • HDP (Hrubu00fd domu00e1cu00ed produkt)
   • Mu00edra nezaměstnanosti a změny zaměstnanosti
   Session 54
   12:19
   Rizikovy management a money management
   • Obchodnu00ed proces
   • Money management
   • Rizikovu00fd management
   Session 55
   06:24
   Obchodovani strategii a upravenych strategii
   • Strategie
   • Typy strategiu00ed
   • Upravenu00ed strategie
   Session 56
   04:25
   Strategie Bollingerova pasma
   • Bollingerova pu00e1sma
   Session 57
   05:24
   Strategie breakout a pullback
   • Breakout strategieu00a0
   • Vstupnu00ed bod
   • Obchodovatelnu00e9 symboly
   Session 58
   03:48
   Strategie falesneho prorazeni s potvrzujicimi svickami
   • Fale?nu00e9 prora?enu00ed
   Session 59
   03:38
   Pokrocila MACD strategie
   • Pokročilu00e1 MACD strategie
   • Ceny TP a SL
   Session 60
   04:10
   RSI a strategie klouzaveho prumeru
   • RSI a strategie klouzavu00e9ho průměru
   • Obchodovatelnu00e9 symboly
   • Timeframy
   Session 61
   04:37
   Dvojity strop a dno v RSI strategii
   • Dvojitu00fd strop a dvojitu00e9 dno v RSI oscilu00e1toruu00a0u00a0
   • Obchodovatelnu00e9 symbolyu00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0u00a0
   • Timeframy
   Session 62
   05:04
   Formace dvojity strop a dvojite dno
   • Dvojitu00fd strop, dvojitu00e9 dno a svu00edčkau00a0
   Session 63
   14:45
   Specialni svickove formace
   • Speciu00e1lnu00ed svu00edčkyu00a0
   • Prvnu00ed metoda
   • Druhu00e1 metoda
   Session 64
   05:29
   Breakaway - trojita rostouci a klesajici metoda
   • Medvědu00ed Breakaway
   • Medvědu00ed klesaju00edcu00ed trojitu00e9 metody
   • Bu00fdču00ed Breakaway
   Session 65
   04:46
   Svickova formace tri v pruhu
   • Medvědu00ed ?tři v pruhu? svu00edčka a bu00fdču00ed ?tři v pruhu? svu00edčka
   Session 66
   03:07
   Svickova formace Tweezer
   • Tweezer Top
   • Tweezer Bottom
   Session 67
   13:45
   R strategie
   • Strategie R
   • Timeframy
   • Symboly
   Session 68
   09:33
   Session 68
   09:33
   Fundamenty opci a binarnich opci
   • Opce, binu00e1rnu00ed opce a jejich rozdu00edly
   • Call a Put opce
   • Binu00e1rnu00ed opce
   Session 69
   08:21
   Session 69
   08:21
   Ruzne typy kontraktu binarnich opci
   • Typy binu00e1rů
   • Typy binu00e1rnu00edch opcu00ed
   • u00a0In-Range
   Session 70
   05:18
   Session 70
   05:18
   Regulace binarnich opci
   • Regulace binu00e1rnu00edch opcu00edu00a0u00a0
   • Binu00e1rnu00ed opce v Evropě a Asii
   • Binu00e1rnu00ed opce v USA
   Session 71
   07:27
   Session 71
   07:27
   Session 72
   10:45
   Session 72
   10:45
   Session 73
   13:14
   Session 73
   13:14
   Session 74
   07:03
   Session 74
   07:03
   Session 75
   08:38
   Session 75
   08:38
   Session 76
   10:11
   Session 76
   10:11
   Session 77
   09:06
   Session 77
   09:06
   Session 78
   05:09
   Session 78
   05:09
   Session 79
   05:07
   Session 79
   05:39
   Session 80
   06:13
   Session 81
   07:26
   Session 82
   13:03
   Session 83
   12:53
   Session 84
   09:39
   Session 85
   04:14
   Session 86
   05:36
   Session 87
   03:41
   Session 88
   05:42
   Session 89
   15:14
   Session 90
   05:37
   Session 91
   07:10
   Session 92
   07:59
   Session 93
   05:03
   Session 94
   10:29
   Session 95
   06:29
   Session 96
   10:53
   Session 97
   08:48
   Session 98
   09:09
   Session 99
   03:55
   Session 100
   03:15
   Session 101
   02:41
   Session 102
   03:32

   Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates